Länkar till andra tjänster

Riksdagens justitieombudsman
Förbundet för mödra- och skyddshem
Henkirikoksen uhrien läheiset, HUOMA rY
Webbplats om människohandel
Förbundet för Mänskliga Rättigheter
Kyrkostyrelsen
Konsumentverket
Högsta domstolen
Barnombudsmannen
Lyömätön Linja Esbo
Mannerheims Barnskyddsförbund
Miessakit
Monikanaiset
Kvinnolinjen
Rättshjälp
Justitieministeriet
Flyktingrådgivningen
Rädda Barnen rf
Polisen
Polisens nättips
Pro-tukipiste
Penningautomatföreningen
Våldtäktskriscentralen Tukinainen
Seri-tukikeskus, seksuaaliväkivaltaa kokeneiden tukiyksikkö (HUS)
Inrikesministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Medlingsverksamhet
Suomen Delfins ry
Finlands Advokatförbund
Finlands Juristförbund
Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Finlands Röda Kors
Finlands Settlementförbund
Åklagarväsendet
Dataombudsmannens byrå
Institutet för hälsa och välfärd THL
Domstolar
Utsökningsverket
Vakavien rikosten jälkisovittelu Krits  
Victim Support Europe VSE
Diskrimineringsombudsmannen