RIKUnet avlutar sin verksamhet 1.6.2017

Brottsofferjourens övriga service fortsätter som normalt.

Brottsofferjourens service