Lausuntoja

Lausunto Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 4.10.2018 (Ihmiskauppaa koskeva jakso 4) Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta. Keskitymme tässä lausunnossa kertomuksen ihmiskaupan uhrien asemaa käsittelevään osioon. Rikosuhripäivystys ... Lue lisää

Lausunto ihmiskaupan kaltaisesta pakkotyöstä

14.12.2017 Työ- ja elinkeinoministeriölle (HE 69/2016 VP – EV 124/2016 VP) viite: TEM/1169/00.04.01/2016 Rikosuhripäivystys kiittää mahdollisuudesta lausua koskien ihmiskaupan kaltaisen pakkotyön ja vastaavan työperäisen ... Lue lisää