Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Erilaisia rikoksia

Rikos on teko tai laiminlyönti, josta on laissa määrätty rangaistus. Rikoslain kanssa voi joutua tekemisiin rikoksentekijänä, rikoksen uhrina tai todistajana. Tähän on koottu rikoslaista eri rikosnimikkeitä ja avattu niitä lyhyesti. Rikoslakiin ja tarkemmin lakipykäliin voit tutustua Finlexistä.

Lähteet:

  • Finlex.fi: Rikoslaki
  • Elfgren,Thomas; Juntunen, Ritva; Norppa,Kati 2007: Rikoksesta rangaistukseen. Nuorten lakikirja. Talentum Oy ja tekijät
  • Klemi Anna 2006. Henkinen väkivalta parisuhteessa – kokemuksia henkisen väkivallan luonteesta ja satuttavuudesta. Pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto.
  • Sisäasianministeriö, poliisiosaston julkaisu 6/2001. Poliisitoiminnan yhteydessä kohdattava perheväkivalta. Perheväkivaltaohjaustyöryhmä. Työryhmämuistio.

Lue lisää