Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Identiteettivarkaudessa esiinnytään toisen
henkilöllisyydellä

Identiteettivarkaudessa on kyse tilanteesta, jossa esiinnytään toisen henkilöllisyydellä. Rikoksen tekijä erehdyttää tarkoituksellisesti kolmatta osapuolta käyttämällä jonkun muun henkilön henkilötietoja, tunnistautumistietoja tai muuta vastaavaa toisen henkilön yksilöivää tietoa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toisena ihmisenä esiintymistä sosiaalisessa mediassa, toisen ihmisen nimissä tehtyä osamaksukauppaa tai verkkokauppa- tai lehtitilausta.

Mitä teen? Henkilötietojani on viety tai vuotanut (suomi.fi)

Identiteettivarkaus ei ole rikoslain tarkoittamassa merkityksessä rangaistava, jos siitä ei aiheudu uhrille taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Taloudellista vahinkoa voi syntyä esimerkiksi siitä, että uhri joutuu selvittelemään tilannetta. Haitta kattaa myös tilanteet, jolloin tilanne ei ole aiheuttanut taloudellista vahinkoa uhrille.

Aina kyse ei ole identiteettivarkaudesta, esimerkiksi tilanteissa, joissa erehtymisen vaaraa ei ole. Jos on esimerkiksi selvästi nähtävillä, että kyseessä on pila tai satiiri tai, jos ihminen esiintyy nimellä tai nimimerkillä pysytelläkseen anonyyminä eikä hänen tarkoituksena ole erehdyttää ketään.

Identiteettivarkaus tuli rangaistavaksi 4.9.2015 ja siitä voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa. On tavallista, että identiteettivarkauden lisäksi tehdään myös muita rikoksia. Identiteettivarkaus tulee yleensä ilmi vasta tilanteessa, jossa toisen henkilön nimissä on tehty muita rikoksia.

Aina toisen identiteetin käyttäminen ei ole rangaistavaa juuri identiteettivarkautena, se voi olla rangaistavaa myös jonkin muun rikossäännöksen nojalla. Tällöin voi olla esimerkiksi kyse petoksesta, väärennöksestä, kunnianloukkauksesta tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. On tärkeää tehdä ilmoitus tapahtuneesta poliisille, joka ratkaisee millaisella rikosnimikkeellä asiaa tutkitaan.

Syyttäjä päättää syyteharkinnan perusteella käsitelläänkö identiteettivarkautta oikeudessa. Se edellyttää identiteettivarkauden uhrin ilmoitusta poliisille ja esitutkintaa. Koska kyseessä on asianomistajarikos, tällöin uhrin on myös vaadittava rangaistusta rikoksen tekijälle.

Tee rikosilmoitus (Poliisi.fi)

Identiteettivarkauden seurauksia rikoksen uhrille

On tärkeää, että identiteettivarkaus ymmärretään rikokseksi, joka aiheuttaa uhrille paljon harmia ja vaikeuksia, ahdistusta ja turvattomuuden tunteita. Identiteettivarkauden seuraukset voivat kestää pitkään ja selviytymiseen voi tarvita yksilöllistä apua. Tilanne voi tuntua hallitsemattomalta, koska uhri ei tiedä mitä kaikkea hänen varastetulla identiteetillään on tehty tai voidaan tehdä. Selvittäminen ja vahinkojen minimoiminen on usein hyvin aikaa vievää ja työlästä, mitä ei helpota uhrin epätietoisuus ja tapahtuman aiheuttama stressi.

Identiteettivarkaudesta ja muista varastetun henkilöllisyyden turvin tehdyistä rikoksista, esimerkiksi kiusaaminen ja petokset, aiheutuu sekä taloudellisia että henkistä vahinkoa uhrille. Pahimmillaan uhri voi kärsiä vuosia varastetulla identiteetillä tehdyistä teoista. Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea ja neuvontaa identiteettivarkauden uhriksi joutuneelle.


Lue lisää

Miten voin suojautua identiteettivarkaudelta ja vähentää siitä koituvien muiden rikosten riskejä?
Jos olet joutunut identiteettivarkauden uhriksi
Tee rikosilmoitus (Poliisi.fi)