Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Kunniaan liittyvä väkivalta

Kunniaan liittyvä väkivalta (myös kunniaväkivalta, yhteisöllinen väkivalta, kunniakonflikti, häpeärikos) on mikä tahansa väkivallan muoto, mikä toteutetaan perheen, suvun tai yhteisön sisällä yhteisön kunnianormeihin vedoten esimerkiksi tilanteessa, jossa perheenjäsenen on koettu käyttäytymisellään loukanneen perheensä kunniaa yhteisön silmissä.

Konflikti voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilön sosiaalisuuteen, seksuaalisuuteen tai perheen sisäiseen rooliin liittyvät odotukset eivät täyty. Toisinaan myös huhupuheet riittävät.

Käsitykset siitä, mitä kunnia tai yhteisö tarkoittavat, ovat vaihtelevia ja voivat muuttua eri elämänvaiheissa. Toisin kuin usein oletetaan, kunniaan liittyvä väkivalta ei ole sidonnaista mihinkään tiettyyn uskontoon tai etniseen ryhmään, vaan sitä esiintyy erilaisten yhteisöjen sisällä. Kunniaan liittyvä väkivalta nähdään usein tyttöjen ja naisten kokemana väkivallan muotona, mutta myös pojat ja miehet sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat kokea kunniaan liittyvää väkivaltaa tai painostusta.

Tyypillisiä kunniaan liittyvän väkivallan muotoja ovat esimerkiksi uhkailu ja kiristäminen, painostaminen, eristäminen, liikkumisen rajoittaminen sekä arjen ja talousasioiden kontrollointi. Väkivalta voi ilmetä myös fyysisenä väkivaltana, mukaan lukien seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Niin ikään avioliittoon pakottaminen ja naisten sukupuolielinten silpominen liitetään usein kunniaan liittyvän väkivallan muotoihin.

Väkivallan uhri ei usein tunnista väkivaltaa vääräksi tai itselleen haitalliseksi, mikä voi vaikeuttaa tilanteeseen puuttumista. Kaikki kunniaan liittyvän väkivallan muodot ovat haitallisia, vaikka osa niistä, kuten painostaminen, ei aina täytäkään rikoksen tunnusmerkkejä. Vaikka rikoksen tunnusmerkit eivät täyttyisi, tilanteeseen on kuitenkin tärkeää puuttua matalalla kynnyksellä.

Kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta uhka voidaan ennakoida, tilanteen ratkaisemiseksi löydetään oikeanlainen, turvallinen lähestymistapa ja henkilö osataan ohjata asiaankuuluvan avun piiriin.

Rikosuhripäivystyksen lisäksi apua ja neuvoa kunniaan liittyvän väkivallan uhreille tarjoavat mm:

Ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen

Rikosuhripäivystys 116 006
RIKUchat
Tukihenkilö palvelupisteestä
Muut palvelut