Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Mikä on liikennerikos? – Liikenteessä tapahtuvia rikoksia

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on kyse, jos tahallaan tai huolimattomuudellaan rikkoo tieliikenteen turvallisuussääntöjä.  Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on kyse, jos moottoriajoneuvon kuljettaja tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella ylittää huomattavasti sallitun enimmäisnopeuden, laiminlyö liikenneturvallisuuden vaatiman pysähtymisvelvollisuuden tai väistämisvelvollisuuden. Jos kuljettaja ryhtyy ohittamaan näkyvyyden ollessa huono tai silloin kun ohitus on kielletty, on kyseessä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.  Tämä pykälä täyttyy myös silloin, jos muulla pykälään mainitsemiin tapoihin rinnastettavalla tavalla rikkoo liikennesääntöjä.

Rattijuopumus

Rattijuopumuksesta on kyse, jos kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa nautittuaan alkoholia niin, että veren alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 0,5 promillea tai uloshengitysilmassa alkoholia 0,22 milligrammaa litrassa. Rattijuopumuksesta on kyse myös silloin, jos kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettyään huumausainetta niin, että veressä on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta.

Törkeä rattijuopumus

Törkeästä rattijuopumuksesta on kyse silloin, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea tai uloshengitysilmassa on vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa. Törkeään rattijuopumukseen syyllistyy myös silloin, jos rikoksen tekijän kyky tehdä vaatimia suorituksia on tuntuvasti huonontunut tai rikoksen tekijä on käyttänyt muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai tällaista ainetta ja alkoholia niin, että kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, että rikos on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.


Lue lisää:

Tukea ja neuvoja liikennerikoksen uhreille
Liikennerikoksen uhrin kannattaa hankkia apua
Liikennerikoksen uhrin asema – ajatuksia käytännön tilanteisiin
Juristi vastaa: Missä tilanteissa liikennerikoksen uhrilla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun?
Juristi vastaa: Jalankulkija kävelee päin punaista ja autoilija törmää häneen. Kumpi on syyllinen?
Tunteet näkyvät ja vaikuttavat liikenteessä