Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Muita rikoksia

Laiton uhkaus

Laiton uhkaus on kyseessä, jos uhkaa toista aseella tai muulla tavoin uhkaa rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden puolesta tai pelkää omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Vainoaminen

Vainoamiseen syyllistyy, se joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.  Vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos.

Viestintärauhan rikkominen

Viestintärauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa.  Säännös laajentaa häirintäviestinnän rangaistavuutta muihinkin viestintävälineisiin, eikä rangaistavuus ole enää sidottu siihen, että puhelu tai viesti vastaanotetaan kotirauhan piirissä. Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Viestintärauhan rikkominen on asianomistajarikos.


Lue lisää:

Vainoaja hyödyntää digiteknologiaa leikiten
Poliisin vihapuhetutkintaryhmä puuttuu verkon ylilyönteihin