Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Mikä on rasistinen rikos? Neuvoja uhreille

Rasismi ei ole ainostaan yksilön ja yhteisön ongelma, vaan se vaikuttaa laajalti yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Uhreille on tarjolla tukea ja apua.

Tämä sivu on tarjolla näillä kielillä: ruotsi | englanti | arabia | viro | venäjä | somali

Joskus rasistinen toiminta tai syrjintä täyttää rikoksen tunnusmerkit. Rajanveto ei kuitenkaan aina ole selkeää. Tällä sivulla kerrotaan rasistisista rikoksista, niiden oikeudellisista seurauksista ja avun hakemisesta. 

Jos epäilet kohdanneesi rasistisen rikoksen, ota yhteyttä poliisiin ja tee rikosilmoitus. Jos epäilet syrjintää, kannattaa olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Rikosuhripäivystyksestä voit saada tukea ja käytännön neuvoja esimerkiksi rikosilmoituksen tekoon. 

Rasistinen rikos Suomen laissa ja oikeudelliset seuraukset 

Suomen lainsäädännössä rasistinen rikos ei ole oma rikosnimikkeensä, mutta esimerkiksi pahoinpitely, kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai kunnianloukkaus saatetaan katsoa rasistisiksi teoiksi.  

Rasistisissa rikoksissa teko kohdistuu yksilöön tai ryhmään etnisen taustan, ihonvärin, kulttuurin tai muun vastaavan syyn perusteella. Rasistisia rikoksia ovat motiiviltaan rasistiset teot, jotka voivat käytännössä olla monenlaisia. Lue lisää: Juristi vastaa: Minkälainen yksilöön kohdistuva rasistinen teko on Suomessa rikosoikeudellisesti tuomittava? (tulossa)

Jos asia menee oikeuteen ja syytetty tuomitaan, rasistinen motiivi voi olla rangaistuksen koventamisperuste. Eli jos esimerkiksi pahoinpitelyn motiivina on uhriin kohdistuva rasismi, rangaistus voi olla kovempi. Rangaistuksen koventamisperuste johtuu siitä, että rasististen rikosten katsotaan kohdistuvan erityistä suojaa tarvitseviin vähemmistöryhmiin. Lue lisää: Juristi vastaa: Koventamisperusteet rikoslaissa 

Seuraamukset rasistisista rikoksista voivat vaihdella sakoista vankeuteen, ja uhrilla voi olla oikeus vahingonkorvauksiin. 

Syrjinnän osalta asiaa säätelee myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun avulla syrjintäasia saatetaan viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Se on itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin, joka valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa.  

Erilaisia rasistisia rikoksia 

Rasistisia rikoksia yhdistää se, että rikollinen teko kohdistuu kohteeseensa etnisen taustan, ihonvärin, kulttuurin tai muun vastaavan syyn perusteella. Käytännössä rasistiseksi rikokseksi voidaan katsoa hyvinkin monenlaisia tekoja. Niitä voivat olla esimerkiksi: 

  • Kunnianloukkaus tai laiton uhkaus sanallisen rasismin muodossa: Esimerkiksi huutelu tai nimitteleminen 
  • Syrjintä työpaikalla 
  • Kansanryhmää vastaan kiihottaminen rasistisen somekirjoittelun muodossa. Lue lisää: Mikä on rangaistavaa vihapuhetta internetissä? 
  • Pahoinpitely: Fyysinen väkivalta, johon liittyy rasistinen motiivi 

Vaikka rikosoikeudellisen rajan vetäminen ei ole aina selkeää, rasismilla ja syrjinnällä on psykologisia vaikutuksia ihmisiin, joihin se kohdistuu. Rasismi vaikuttaa rikoksen uhreihin monella tapaa, ja rasismista johtuvien rikosten uhreilla voi olla erityisiä tuen tarpeita.  

Ilmoita rikoksesta ja hae apua 

Vuonna 2022 poliisi kirjasi 1 245 rikosilmoitusta epäillyistä viharikoksista. Se on 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Kolme neljästä rikosilmoituksesta koski rikosepäilyjä, joiden motiivi liittyi uhrin etniseen tai kansalliseen taustaan. Lue lisää: Poliisiammattikorkeakoulu: Viharikokset 

Paljon viharikoksia ja syrjintää jää ilmoittamatta. 

Oikeusministeriön Suomessa vuonna 2022 tekemän selvityksen mukaan vain noin 30 prosenttia häirintää tai vihapuhetta kokeneista ilmoitti siitä jollekin taholle. Lue lisää: Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin 

Kynnystä rikosilmoituksen tekemiseen saattaa kasvattaa epäluottamus ja ulkopuolisuus, jota ulkomaalaistaustaiset ihmiset, etniset vähemmistöt ja rodullistetut ihmiset voivat kokea yhteiskunnassa. 

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Suomen laissa turvatut perusoikeudet koskevat kaikkia Suomessa olevia ihmisiä. Kaikilla rikoksen uhreilla on oikeus myös tukipalveluihin, joissa rikokseen liittyviä asioita voi käydä läpi luottamuksellisesti. 

RIKUsta voi saada käytännön neuvoja ja tukea rikosprosessiin: 

Jos tarvitset tulkkia, on hyvä mainita asiasta jo yhteydenottopyynnön yhteydessä. RIKUssa huomioidaan erilaiset tilanteet, kuten esimerkiksi oleskelulupiin liittyvät huolet. 

Lue lisää 

Muualla verkossa