Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Seksuaalirikoksia

Seksuaalinen ahdistelu

Seksuaalinen ahdistelu tarkoittaa seksuaalista tekoa, joka on omiaan loukkaamaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Teosta on tuomittava, jollei siitä muuten ole säädetty rangaistusta.

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon on kyseessä, jos tekijä väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin yhdyntään tai pakottaa toisen alistumaan muuhun seksuaalisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai tekijä on käyttänyt henkilön avutonta tilaa hyväkseen.

Raiskaus

Raiskaus on teko, jossa toinen pakotetaan sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai sillä uhkaamalla. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Raiskaus edellyttää sukupuoliyhteyttä, jolla tarkoitetaan sukupuolielimellä tehtävää taikka sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon. Vaginaalisen ja anaalisen sukupuoliyhteyden lisäksi kysymykseen tulee oraalinen sukupuoliyhteys. Myös esineellä tai muulla ruumiinosalla kuin peniksellä tunkeutuminen vaginaan tai peräaukkoon on laissa tarkoitettu sukupuoliyhteys.

Törkeästä raiskauksesta on kyse, jos kohteena on alle 18-vuotias, tekijä aiheuttaa uhrille vaikean ruumiinvamman, vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan, tekijöitä on useita, teolla aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä, rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai käytetään apuna hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla.

Myös raiskauksen yritys on rangaistavaa.

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse, jos tekijä omaa asemaansa tai ikäänsä hyväksikäyttäen taivuttaa yhdyntään tai muuhun seksuaaliseen tekoon alle 18-vuotiaan, joka on tekijän määräysvallassa. Jos käyttää esimerkiksi humalasta johtuen tiedotonta tai sairasta, vammaista tai muulla tavoin avutonta ihmistä seksuaalisesti hyväkseen.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse, jos on sukupuoliyhteydessä tai tekee muun seksuaalisen teon alle 16-vuotiaan kanssa, ellei kumppani ole suunnilleen samanikäinen. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettava muu henkilö käyttää hyväkseen sellaista 16–17-vuotiasta lasta, jonka kanssa hän asuu samassa taloudessa.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Törkeästä lapsen hyväksikäytöstä on kyse, jos tekijä on sukupuoliyhteydessä 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa tai kyseessä on alle 18-vuotias lapsi ja tekijä on vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi.

Seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta

Seksuaalipalveluiden ostamisesta nuorelta on kyse, jos lupaa tai antaa korvauksen alle 18-vuotiaalle ryhtymällä sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

Lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin on kyse, jos tekijä ehdottaa lapselle tapaamista tai muuta kanssakäymistä valmistaakseen kuvia tai kuvatallenteita, jossa lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukataan tai tarkoituksena on kohdistaa lapseen seksuaalista tai törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä tai ostaa seksipalveluja alle 18-vuotiaalta.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraamisesta on kyse, jos tekijä seuraa järjestettyä esitystä, jossa esiintyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla alle 18-vuotias lapsi.


Lue lisää

Ohjeet raiskauksen uhrille
Seksuaalinen häirintä ja laki
Kriittiset pisteet seksuaalirikoksen uhrin polulla
Pojat ja miehet seksuaalirikoksen uhrina
Minut on raiskattu
Lapsi ja nuori seksuaalirikoksen uhrina
Seksityöntekijöihin kohdistuvat seksuaalirikokset
Kun seksuaalirikoksesta jätetään syyttämättä
Erityisen suojelutarpeen arviointi seksuaalirikoksissa
Kouluissa tarvitaan tietoa seksuaalirikoksista
Juristi vastaa: Mitä korvauksia raiskauksen uhri voi saada?
Juristi vastaa: Raiskauksen uhrin tiedottomuus, pelkotila tai muu avuton tila rikoslain mukaan