Siirry sisältöön

Seksuaalirikoksia

Seksuaalinen ahdistelu

Tarkoittaa seksuaalista tekoa teon, joka on omiaan loukkaamaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muuten ole säädetty rangaistusta.

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

Pakottaminen seksuaaliseen tekoon on kyseessä, jos tekijä väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin yhdyntään tai pakottaa toisen alistumaan muuhun seksuaalisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai tekijä on käyttänyt henkilön avutonta tilaa hyväkseen.

Raiskaus

Raiskaus on teko, jossa toinen pakotetaan sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai sillä uhkaamalla. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Törkeästä raiskauksesta on kyse, jos tekijä aiheuttaa uhrille vaikean ruumiinvamman, vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan, aiheutetaan tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä, rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla, käyttää apunaan hengenvaarallista välinettä tai muuten uhataan vakavalla väkivallalla tai kohteena on alle kahdeksantoista vuotta nuorempi lapsi.

Raiskauksen yritys on rangaistavaa.

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse, jos tekijä omaa asemaansa tai ikäänsä hyväksikäyttäen taivuttaa yhdyntään tai muuhun seksuaaliseen tekoon alle 18-vuotiaan, joka on tekijän määräysvallassa. Jos käyttää esimerkiksi humalasta johtuen tiedotonta tai sairasta, vammaista tai muulla tavoin avutonta ihmistä seksuaalisesti hyväkseen.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse, jos on sukupuoliyhteydessä tai tekee muun seksuaalisen teon alle 16-vuotiaan kanssa, ellei kumppani ole suunnilleen samanikäinen. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettava muu henkilö käyttää hyväkseen sellaista 16–17-vuotiasta lasta, jonka kanssa hän asuu samassa taloudessa.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Törkeästä lapsen hyväksikäytöstä on kyse, jos tekijä on sukupuoliyhteydessä 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa tai kyseessä on alle 18-vuotias lapsi ja tekijä on vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi.

Seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta

Seksuaalipalveluiden ostamisesta nuorelta on kyse, jos lupaa tai antaa korvauksen alle 18-vuotiaalle ryhtymällä sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

Lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin on kyse, jos tekijä ehdottaa lapselle tapaamista tai muuta kanssakäymistä valmistaakseen kuvia tai kuvatallenteita, jossa lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukataan tai tarkoituksena on kohdistaa lapseen seksuaalista tai törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä tai ostaa seksipalveluja alle 18-vuotiaalta.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraamisesta on kyse, jos tekijä seuraa järjestettyä esitystä, jossa esiintyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla alle 18-vuotias lapsi.


Lue lisää:

Ohjeet raiskauksen uhrille

Seksuaalinen häirintä ja laki

Kriittiset pisteet seksuaalirikoksen uhrin polulla

Pojat ja miehet seksuaalirikoksen uhrina
Minut on raiskattu
Seksityöntekijöihin kohdistuvat seksuaalirikokset

Kun seksuaalirikoksesta jätetään syyttämättä

Erityisen suojelutarpeen arviointi seksuaalirikoksissa

Kouluissa tarvitaan tietoa seksuaalirikoksista

Juristi vastaa: Mitä korvauksia raiskauksen uhri voi saada?

Juristi vastaa: Raiskauksen uhrin tiedottomuus, pelkotila tai muu avuton tila rikoslain mukaan