Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Syrjintä voi olla rikos

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Laissa turvatut perusoikeudet koskevat kaikkia Suomessa olevia ihmisiä, ja syrjintä voi olla rikoslain mukaan rangaistava teko.

Syrjintää on, jos henkilöä kohdellaan tietyssä tilanteessa huonommin kuin toisia johtuen yhdestä tai useasta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Syy voi olla:

 • ikä
 • etninen tai kansallinen alkuperä
 • kansalaisuus
 • kieli
 • uskonto
 • vakaumus
 • mielipide
 • terveydentila
 • vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • tai jokin muu henkilöön liittyvä syy.

Suomessa syrjintä on kielletty perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla. Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea ja neuvontaa syrjinnän uhreille.

Syrjintään liittyy voimakas tunnekokemus, ja joskus voi olla vaikea itse arvioida, onko kokenut lainvastaista syrjintää. Syrjinnän arvioinnin ensimmäinen vaihe on tunnistaa, että erilaista kohtelua on tapahtunut ja syynä on henkilöön liittyvä kielletty syrjintäperuste.

”Minua ei päästetty pyörätuolilla ravintolaan, vaikka siellä oli tilaa.”
”Minua ei palveltu kaupassa, koska olen romani.”
”Minua kiusataan työpaikalla seksuaalisen suuntautumiseni vuoksi.”
”En saanut vakuutusta, koska olen ulkomaan kansalainen.”
”En etene urallani, koska työnantajani mielestä olen liian vanha.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttuu syrjintään

Jos epäilet tulleesi syrjityksi, mieti seuraavia kysymyksiä:

 • Kohdeltiinko minua erilailla kuin toisia?
 • Johtuiko kohtelu kielletystä syrjintäperusteesta?
 • Miksi epäilet, että sinua kohdeltiin erilailla kuin toisia henkilökohtaisen ominaisuutesi takia?

Voit kääntyä valtuutetun puoleen, jos epäilet kohdanneesi syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa neuvoja ja ohjeita sekä auttaa syrjintäepäilyn selvittämisessä. Tarvittaessa valtuutettu ryhtyy toimenpiteisiin syrjinnän uhrin oikeusturvan takaamiseksi. Rikosuhripäivystys tekee yhteistyötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kanssa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lue lisää

Yhdenvertaisuus.fi Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille.
Mikä on viharikos? Tietoa vammaisiin ihmisiin kohdistuvista viharikoksista

Rikosuhripäivystys 116 006

RIKUchat
RIKUn muut palvelut