Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Jos uhri menehtyy muusta syystä kesken rikosprosessin – neuvoja omaiselle

Jos rikoksen uhri menehtyy rikokseen liittymättömästä syystä kesken rikosprosessin, omaisten kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. Näin varmistetaan, että heidän oikeutensa tulevat turvatuksi. Jos omaiset tietävät, että uhrilla oli lakimies omaa rikosasiaansa hoitamassa, kannattaa olla ensimmäiseksi yhteydessä tähän.

Tietyillä menehtyneen omaisilla voi olla oikeus vaatia rangaistusta menehtyneen sijasta. Tämän oikeuden käyttämiseksi omaisten tulee selvittää, missä vaiheessa heidän menehtynyttä läheistään koskeva rikosasia on.

Jos rikosasia on yhä poliisilla tutkittavana, omaisen kannattaa olla yhteydessä poliisiin, ja jos asia on jo syyteharkinnassa, syyttäjään. Jos asia on jo tuomioistuimessa vireillä, omaisen kannattaa silloin olla yhteydessä kyseiseen tuomioistuimeen.

Menehtyneen omaisen puolisolla ja lapsilla on sama oikeus esittää rikoksen johdosta syyttämispyyntö sekä nostaa syyte ja ajaa sitä kuin menehtyneellä asianomistajalla olisi ollut – ellei tämä eläessään ilmaissut tahtonaan, että syyttämispyyntöä ei esitetä eikä syytettä nosteta. Jos menehtyneellä omaisella ei ole leskeä eikä lapsia, tämä oikeus on hänen vanhemmillaan ja sisaruksillaan.

Omaisten mahdollisuus vaatia vahingonkorvauksia

Omaisilla voi olla mahdollisuus myös vaatia rikoksen tekijältä vahingonkorvauksia menehtyneelle aiheutuneista vahingoista. Tässä asiassa oikeus on kuolinpesän osakkailla, jotka määräytyvät perintökaaren mukaan. Lisätietoa perintökaaresta

Oikeus korvaukseen kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta ja kärsimyksestä kuitenkin raukeaa, jos vahinkoa kärsinyt kuolee ennen korvausvaatimuksen esittämistä. Lisäksi Valtiokonttori ei maksa korvauksia, jos uhri on kuollut muusta syystä kuin oikeudessa käsitellyn rikoksen johdosta, koska rikosvahinkohakemus tulee ylipäänsä aina tehdä Valtiokonttoriin rikoksen uhrin elinaikana.

Apua läheisen menettäneelle

Jos rikoksen uhri menehtyy kesken rikosprosessin, omaisten voi olla hyvä hakea kriisiapua. Esimerkiksi nämä organisaatiot tarjoavat apua ja tukea:

Ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen