Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Mikä on sovittelu?

Rikosasioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen osapuolet voivat käsitellä rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja ja sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan välityksellä. Sovittelu on aina vapaaehtoista ja kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Useimmiten tapaukset ohjautuvat sovitteluun poliisin tai syyttäjän toimesta. Osapuolet voivat myös itse tehdä aloitteen asian ratkaisemiseksi sovintomenettelyllä ottamalla yhteyttä paikalliseen sovittelutoimintaan. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta voi tehdä aloitteen vain viranomainen. Soviteltavia asioita ovat yleisemmin pahoinpitelyt, vahingonteot, omaisuusrikokset ja pienehköt riita-asiat.

Sovittelussa rikoksen osapuolet kohtaavat ja mahdollinen saavutettu sovinto voi joidenkin lievempien rikosten osalta johtaa syyttämättäjättämispäätökseen. Tällöin asian käsittely päättyy, eikä oikeudenkäyntiä tule lainkaan. Sovittelu saattaa myös johtaa tuomitsematta jättämiseen tai lievempään rangaistukseen. Mikäli sovintoon ei päästä, syyttäjä voi nostaa syytteen ja siten viedä asian käsittelyn normaalisti oikeudenkäyntiin. Syyttäjä voi syyttää rikoksesta epäiltyä, vaikka sovinto olisi saavutettukin. Myös sovittelussa voidaan sopia vahingonkorvauksista.

Sovittelusta rikoksen uhrin näkökulmasta katsottuna saa lisätietoa jokaisesta RIKUn toimipisteestä. Rikoksen uhrin on ennen sovitteluun osallistumistaan hyvä selvittää, mitä vahingonkorvaus- ja muita oikeuksia hänellä voisi olla sovittelun ulkopuolella, jotta hän osaa suhteuttaa sen siihen, mihin mahdollisesti sitoutuu sovittelussa. Lisätietoa sovittelusta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Lue lisää

Ohjeita sovittelua harkitsevalle