Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Mitä oikeusavustajan käyttäminen maksaa?

Syyttäjän ajamassa asiassa itse oikeudenkäynnistä ei aiheudu kuluja uhrille. Oikeusavustajan käyttämisestä syntyy yleensä kuluja. Kuluja voidaan kuitenkin monissa tapauksissa kattaa joko tulojen ja varallisuuden mukaan julkista oikeusapua hyödyntämällä, oikeusturvavakuutuksesta tai rikos saattaa olla sen luonteinen, että oikeusavustajan kulut korvataan valtion varoista tuloista riippumatta.

Rikoksen uhri voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamiseen oikeusavustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapua voidaan myöntää oikeusaputoimistosta. Se kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavun määrä riippuu yksilön (tai avio-/ avoparin) tuloista ja varallisuudesta. Vähävaraisille apu on ilmaista. Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan. Oikeusapua haetaan valtion oikeusaputoimistolta. Lisätietoa oikeusavusta löytyy osoitteesta www.oikeus.fi

Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta kulut voidaan korvata. Seksuaalirikoksen tai vakavan väkivaltarikoksen uhri voi tuloistaan riippumatta saada kokonaan valtion varoista kustannettavan avustajan. Sama mahdollisuus voi monissa tilanteissa olla myös lähisuhdeväkivallan uhrilla. Tällöin voi kääntyä esimerkiksi yksityisen asianajotoimiston puoleen.

Oikeudessa voi toimia avustajana asianajaja, julkinen oikeusavustaja sekä luvan saanut, riittävän kokemuksen omaava oikeudenkäyntiavustaja. Julkiset oikeusavustajat työskentelevät valtion oikeusaputoimistoissa. Toimistot sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudet. Yksityiset asianajotoimistot löytyvät asianajajaliiton verkkosivuilta www.asianajajat.fi.  Asianajajan käyttämisestä aiheutuvista kuluista kannattaa neuvotella heti toimeksiannon alussa.

Viime kädessä oikeudenkäyntikuluja voi vaatia vastapuolelta, jos syytetty tuomitaan niistä teoista, joista rangaistusta on vaadittu. Myös valtiokonttori saattaa korvata oikeusavustajan käyttämisestä aiheutuneita kuluja, jos sieltä korvataan muitakin vahingonkorvauksia ja katsotaan, että oikeusavustajan käyttäminen on ollut perusteltua.