Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Mikä on rikosuhrimaksu?

Rikosuhrimaksu tarkoittaa rikoksen tekijöiltä perittävää maksua, jolla rahoitetaan rikoksen uhrien tukipalveluita. Rikosuhrimaksua koskevan lain 1 §:n mukaan ”Lain tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta rikosuhrimaksujen tuottoa vastaavalla määrällä.”

Eduskunta hyväksyi lain rikosuhrimaksusta keväällä 2015. Rikosuhrimaksu otetaan käyttöön Suomessa 1.12.2016 alkaen. Rikosuhrimaksu peritään rikoksista, joista ankarin säädetty rangaistu on vankeutta. Maksettavaksi tulee 40 euroa, jos maksimirangaistus on kuusi kuukautta vankeutta. Tätä vakavammista rikoksista se on 80 euroa. Oikeushenkilölle (esimerkiksi yritykselle, yhteisölle ja julkisoikeudelliselle taholle) määrättävä rikosuhrimaksu on 800 euroa. Rikosuhrimaksua ei tule, jos se olisi rahamäärältään suurempi kuin rikoksentekijälle määrättävä sakko. Sitä ei myöskään määrätä alle 18-vuotiaille.

Käytännössä rikosuhrimaksu peritään rikoslakiin kirjatuista rikoksista. Suurin yksittäinen rikosnimike on liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Maksua ei peritä rikesakkoon johtavista ylinopeuksista eikä muista tieliikennelain mukaisista liikennerikkomuksista, vaikka niistä saisi päiväsakkoja.

Rikosuhrimaksu on käytössä monissa EU-maissa, muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Iso-Britanniassa, Liettuassa, Puolassa ja Belgiassa. EU:n komissio on suosittanut sen käyttöönottoa jäsenvaltiossa rikosuhridirektiivin edellyttämien yleisten rikosuhripalveluiden rahoittamiseksi.

Lue lisää

Oikeusministeriön tiedote rikosuhrimaksusta 17.11.2016

Rikoksen uhrien asiat oikeusministeriön sivuilla

Oikeusministeriön rikosten uhrien asemaan liittyviä kehityshankkeita