Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Voiko kuka tahansa tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä?

Oikeudenkäynnit ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Tällöin paikalla voi olla myös ulkopuolisia ihmisiä. Jos oikeudenkäynnissä käsitellään erityisen henkilökohtaisia asioita, voi esittää pyynnön, että rikosasiaa käsitellään joko osaksi tai kokonaan yleisön läsnä olematta ns. suljetuin ovin. Samalla voidaan pyytää, että oikeudenkäyntiasiakirjat määrätään joiltakin osin salassa pidettäviksi. Myös uhrin henkilötiedot voidaan salata. Syytetyn nimi ja tuomio ovat julkisia.