Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Miehiin kohdistuva väkivalta

Väkivalta luo väkivaltaa, ja vaikeneminen tästä luo väkivaltaa. Jos kokemusta ei pureta puhumalla, voi väkivalta löytää uuden kohteen. Se voi suuntautua itseemme tai muihin. Vaikenemalla ylläpidämme tätä kierrettä. Puhumalla ystävälle tai ammattiauttajalle voimme laittaa tälle stopin. Näin kannamme vastuun itsestämme.

Pään aukominen kannattaa -kampanja muistuttaa, että vaikka kokemamme väkivalta ei ole meidän syytämme, toipuminen on omissa käsissä. Kun omat keinot loppuvat apua on tarjolla.

Väkivalta on rikos

Se ei ole missään tilanteessa tai yhteenkään ihmiseen kohdistuvana hyväksyttävää. Tekijä on aina vastuussa teoistaan.

Jos kohtaat väkivaltaa, puhu, hae apua, tee rikosilmoitus. Vaikeneminen ei tee kenestäkään parempaa.

Lopulta väkivalta murentaa jokaisen itsetuntoa, itseluottamusta ja uskoa ihmisten hyvyyteen. Tämä tekee elämästä nauttimisen vaikeaksi niin oman itsensä kuin muiden seurassa. Pään aukominen kannattaa.

Rikosuhripäivystys tukee ja neuvoo kaikkia rikoksen uhreja ja heidän läheisiään. Kysy chatissa, ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö. Kaikki Rikosuhripäivystyksen palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisisia ja yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä. Kaikki Rikosuhripäivystyksen palvelut.

Lataa maksuton Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille

Mies kestää?

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita. Valtaosa miehistä kertoi tunteneensa ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä väkivaltakokemusten seurauksena. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka johtui koetusta väkivallasta. Tulokset vastasivat myös hankkeen asiakastyöstä saatua kokemusta.

Ratkaisu

Sekä väkivaltaa kokeneet miehet että ammattilaiset olivat kyselyssä yhtä mieltä siitä, että miehiin kohdistuvaan väkivaltaa tulisi tehdä tunnistettavammaksi. Merkittäväksi kehittämisehdotukseksi nostettiin viranomaisten ja ammattilaisten tiedon lisääminen ja kouluttaminen väkivallan seurauksista miesten hyvinvoinnille, näin asiaan osattaisiin suhtautua ennakkoluulottomasti ja riittävällä vakavuudella.

Rikosuhridirektiivi velvoittaa

Esitutkintalain 4 luvun uusi 18 § velvoittaa esitutkintaviranomaista ilmoittamaan asianomistajalle hänen oikeuksistaan liittyen tukipalveluihin, neuvontaan, tulkkaukseen ja käännöksiin, korvauksiin, suojeluun, kulukorvauksiin ja tietoihin asian käsittelystä rikosoikeudellisessa menettelyssä.

Ohjaaminen tukipalveluihin

Esitutkintalain 4 luvun 10 §:ään lisättiin asianomistajan erityisen suojelun tarve ja hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa uusina perusteina, joiden nojalla esitutkintaviranomaisen on tarjottava asianomistajalle hänen yhteystietojensa välittämistä tukipalveluiden tarjoajalle. Aiemmin perusteena oli vain rikoksen luonne.  Näin ollen direktiivin myötä vahvistui myös poliisin velvollisuus ohjata rikoksen uhreja tukipalveluihin.

Mikä on väkivaltaa?

Väkivalta on toiseen ihmiseen ilman lupaa väkivalloin kajoamista. Väkivaltaa on myös itsemääräämisoikeuden rajoittaminen esimerkiksi uhkailun tai pelottelun avulla.

Se voi ilmetä joko suoraan fyysisesti kehoon kohdistuvana tai sanallisesti tapahtuvana mitätöintinä tai alistamista.

Meistä jokainen on oman persoonansa, kasvatuksen ja ympäristöstä saamamme palautteen muokkaama kokonaisuus. Näiden muuttujien mukaan koemme tilanteet ja asiat omalla tavallamme. Yhdelle meistä jokin asia tuntuu mitättömän pieneltä, toisen se voi suistaa pois raiteiltaan.

Jos olet kokenut väkivaltaa ja sinulla on tarve puhua ota yhteyttä Miessakkeihin.
Jos haluat tukea ja neuvontaa sekä tietoa rikosprosessiin ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen.
Tee rikosilmoitus poliisille.

Pään aukominen kannattaa


Lue lisää

Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille
Miehet tukipalveluissa ja kapeasti käsitetty mieheys
Miessakit Ry