Ajankohtaista

Yhteistyö tiivistyy Rikosuhripäivystyksen ja Valtiokonttorin välillä

Valtiokonttorin rikosvahinkojen korvaushakemusten käsittelyä sujuvoitetaan parhaillaan. Tavoitteena on korvaushakemusten läpimenoaikojen reilu lyhentäminen. Samalla Valtiokonttori tiivistää yhteistyötä Rikosuhripäivystyksen kanssa.

Valtiokonttorin korvausprosessien tarkastelussa havaittiin erityinen suhde Valtiokonttorin ja Rikosuhripäivystyksen välillä. Rikosuhripäivystyksen työ tuodaan jatkossa paremmin esille muun muassa Valtiokonttorin asiakasneuvonnassa ja uusittavilla verkkosivuilla. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä varmistetaan, että asiat ilmaistaan asiakkaan kannalta ymmärrettävästi. Rikosuhripäivystys kommentoi uusittavien sivujen tekstejä.

Yhteistyön tavoitteena on, että rikoksen uhri saa heti alusta alkaen Valtiokonttorista oikeat ja riittävät tiedot siitä, mitä korvauksia valtiolta on mahdollista saada. Näin voidaan välttää ikävät väärinymmärrykset. Kertomalla Rikosuhripäivystyksen maksuttomista palveluista asiakas löytää helpommin neuvoja esimerkiksi korvausten vaatimiseen sekä asiointiin asiamiesten ja oikeuslaitoksen kanssa.

Valtiokonttori teki vuonna 2017 päätöksiä 4 844 rikoksen vuoksi tehtyyn vahingonkorvaushakemukseen. Vahinkoja korvattiin yhteensä 14,1 miljoonaa euroa. Valtiokonttori voi maksaa valtion varoista korvausta henkilövahingosta ja kärsimyksestä rikoksen uhrille. Tietyissä tapauksissa uhrilla voi olla oikeus korvaukseen myös rikoksella aiheutetusta esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta.

Lisätietoja
kehitysjohtaja Jaana Koivukangas, Rikosuhripäivystys
040 512 9335, jaana.koivukangas@riku.fi

 

Takaisin