Lausuntoja

RIKUn lausunto uhridirektiivin täytäntöönpanosta.

Rikosuhripäivystys osallistui rikosuhridirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän työskentelyyn. Lausuntomme työryhmän mietinnöstä löydät täältä .
Takaisin