Rikosilmoitus - rikosprosessi lähtee liikkeelle rikosilmoituksesta

Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi uhri, rikoksen todistaja tai poliisi. Sen voi tehdä millä tahansa poliisilaitoksella. Nettisivujen kautta rikosilmoitus voidaan tehdä vähäisissä rikoksissa, jotka eivät vaadi poliisilta välittömiä toimenpiteitä. Tässä yhteydessä vähäiseksi rikokseksi katsotaan esimerkiksi polkupyörävarkaus. Rikosilmoitukseen tarvitaan mahdollisimman tarkka kuvaus siitä mitä on tapahtunut ja ketkä ovat asianosaisia eli rikokseen epäiltyjä ja rikoksen uhreja. Myös mahdolliset silminnäkijät tulee ilmoittaa poliisille.

Rikosilmoitus on hyvä tehdä mahdollisimman pian rikoksen tapahduttua.  Näin poliisi pääsee mahdollisimman nopeasti tutkimaan rikosta. Rikosilmoituksen voi tehdä, vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias. Alle 15-vuotias ei joudu vastaamaan teosta oikeudessa, mutta hänen pitää korvata aiheuttamansa vahinko.

Jos rikoksesta on aiheutunut vammoja, on tärkeää käydä lääkärissä mahdollisimman pian. Lääkärintodistusta voidaan tarvita myöhemmin oikeudenkäynnissä sekä todisteena tapahtuneesta rikoksesta, että perusteena mahdollisille vahingonkorvausvaatimuksille. Mikäli kyse on seksuaalisesta väkivallasta, peseytymistä ja vaatteiden vaihtoa tulee välttää ennen lääkärissä käyntiä. Jos kyse on asuntomurrosta, mitään jälkiä ei pidä siivota eikä paikkoja järjestellä ennen kuin poliisi on käynyt paikalla.

Lähes kaikki rikokset vanhenevat rikosasiana, mikä tarkoittaa, että sen jälkeen rikokseen epäiltyä ei voi enää syyttää rikoksesta. Rikosten vanhentumisaika vaihtelee kahdesta vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen. Esimerkiksi lievää vakavampi pahoinpitely vanhenee viidessä vuodessa ja törkeä pahoinpitely kahdessakymmenessä vuodessa.


Lue lisää:

Laki suojelee asianomistajaa
Rikosilmoituksen saa tehdä kielellä, jota osaa puhua riittävästi