RIKU-lehti 3/2017

RIKU-lehti 3/2017 vähemmistötRIKU-lehden 3/2017 teemana on vähemmistöt.

RIKU-lehdessä 3/17 paneudutaan vähemmistöihin. Lehdessä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kirjoittaa yhdenvertaisten palveluiden rakentamisesta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto kokosi RIKU-lehteen sanaston, jossa avataan yhdevertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä käsitteitä. Lehdessä tutustutaan myös palvelusuunnitteluun, palvelujärjestelmäämme syrjäytymisen ja sen torjunnan näkökulmasta sekä asiakkaan sensitiiviseen kohtaamiseen.

Avaa koko lehti (pdf)

RIKU-lehden 3/17 kirjoituksia:

Pääkirjoitus: Yhdenvertaista palvelua rikoksen uhreilla
Yhdenvertaisia palveluita rakentamassa
Yhdenvertaisuuden termit haltuun
Romanit, eurooppalainen vähemmistö
Juristi vastaa: Missä tapauksessa uhri voi hakea apua syrjintälautakunnalta?
Juristi vastaa: Syrjintäkysymykset ja todistustaakka rikoslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa
Juristi vastaa: Mitä tarkoittaa vastatoimien kielto syrjintätapauksissa?
Palvelumuotoilua ja yhdenvertaisuutta
Ikäihmisten taloudellinen hyväksikäyttö
Syrjäytymisen monet kasvot
Miehet tukipalveluissa ja kapeasti käsitetty mieheys
Toiseuttaminen ja väkivalta – asiakkaan sensitiivinen kohtaaminen
Kolttasaamelaiset, saamelaisten pieni vähemmistö
Rikosilmoituksen saa tehdä kielellä, jota osaa puhua riittävästi
Paperittomat työmarkkinoiden armoilla
Syyttämättäjättämispäätös on kova paikka rikoksen uhrille