Tiedotteet

Brottsofferjouren utökar nu sin verksamhet till Åland

Under första delen av 2018 har Brottsofferjouren (RIKU) startat upp sin verksamhet i Mariehamn på Åland. Servicestället på Åland blir den 31 i ordningen i Finland. Servicestället är bemannat med en heltidsanställd handläggare.

Servicestället på Åland stärker ytterligare Brottsofferjourens svenskspråkiga service. Förutom på Åland har svenskspråkig service utvecklats speciellt i Vasa, Västra Nyland, Borgå och vid Åbo serviceställe. I början av året startades även den Hjälpande Telefonen på svenska som är en gratis telefontjänst där man kan få råd och stöd varje onsdag klockan 13 - 17.

– Utöver detta kan man i hela landet hos Brottsofferjouren få hjälp via tolk. I och med det nya brottsofferdirektivet har Brottsofferjouren fått ännu bättre möjlighet att kunna tjäna människor på deras eget modersmål. Brottsofferdirektivet ger oss en plikt att ge rådgivning även till andra EU-medborgare som utsätts för ett brott i Finland, berättar Brottsofferjourens Regiondirektör för Västra Finland Sari Somppi.

Ytterligare information
Handläggare på Servicestället på Åland är Ann Kvarnström,
ann.kvarnstrom@riku.fi, 0457 34 55 777 (svenska)
Regiondirektör för Västra Finland Sari Somppi,
sari.somppi@riku.fi, 050 5729 265 (svenska och finska)
 

Takaisin