Tiedotteet

EU-tutkimus osoittaa rikosuhripalvelujen tärkeyden uhrin oikeuksien toteutumisessa


 

 

EU:n perusoikeusviraston tutkimus:

Toimivat rikosuhripalvelut tehokkain tapa turvata uhrien oikeudet

 

EU:n perusoikeusvirasto FRA julkisti tänään 9.1.2015 laajan tutkimuksen rikoksen uhrien asemasta ja tukipalveluista 28 jäsenvaltiossa. Tutkimuksessa painotetaan tuki- ja neuvontapalveluiden merkitystä uhrien oikeuksien toteutumisen kannalta.

 

Rikosuhripäivystys (RIKU) pitää tutkimusta tärkeänä, koska se tuo esille mitä työ uhrien kanssa merkitsee käytännössä. ”Moni joutuu rikoksen uhriksi täysin yllättäen. Hänellä ei yleensä ole tietoa siitä, mitä kaikkea edessä on, mitkä ovat uhrin oikeudet ja miten toimia, jotta ne toteutuvat. Uhrit saavat rikosuhripalveluista sekä käytännön tietoa ja opastusta rikosprosessista että henkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta selviytymiseen”, sanoo RIKUn toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

 

FRA:n määrittelyssä uhripalvelut tarkoittavat apua ennen oikeusprosessia, sen aikana ja jälkeen. Ne ovat henkistä ja psyykkistä tukea, neuvontaa liittyen oikeudellisiin, taloudellisiin ja käytännöllisiin asioihin sekä uudelleen uhriutumisen estämistä. On tärkeää, että poliisi ja muut uhreja kohtaavat tahot, mukaan lukien terveydenhuolto, ohjaavat uhrit tukipalveluihin.

 

Perusoikeusviraston aiemmat eri uhriryhmien asemaan liittyvät tutkimukset antavat hyvin samansuuntaista tietoa siitä, että monet rikosten uhrit eivät ilmoita rikoksesta poliisille. Syynä voi olla pelko, häpeä tai epäluottamus viranomaisia kohtaan. Tällöin myös heidän oikeutensa jäävät toteutumatta eikä rikoksen tekijöitä saada vastuuseen. ”Uhripalveluiden yksi tärkeä tehtävä onkin luoda luottamusta oikeusjärjestelmää kohtaan, jotta uhrit uskaltavat ilmoittaa rikoksista ja hakea apua, ” muistuttaa Åberg.

 

Uhrien oikeuksien kannalta keskeistä on FRA:n mukaan myös mahdollisuus saada oikeusapua, uhrien yksilöllisten suojelutarpeiden arviointi, mahdollisuus videoyhteyden hyödyntämiseen oikeudenkäynnissä, erilliset odotustilat uhreille oikeustaloissa sekä uhreja kohtaavien tahojen kouluttaminen uhrien kanssa työskentelyyn.

 

Tutkimus ”Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims” sisältää tutkimustiedon lisäksi FRA:n suositukset rikoksen uhrien aseman parantamiseksi jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä 8 jäsenvaltiossa ei ole lainkaan tahoa, joka tarjoaa yleisiä tukipalveluita rikoksen uhreille kuten Rikosuhripäivystys Suomessa. EU:n rikosuhridirektiivi edellyttää jäsenvaltioita järjestämään vastaavanlaiset tukipalvelut marraskuuhun 2015 mennessä.

 

Suomessa direktiivin voimaan tuloon on varauduttu mm. valmistelemalla lakiesitys rikosuhrimaksusta. Tarkoituksena on vahvistaa uhripalveluiden rahoitusta rikoksen tekijöiltä kerättävällä maksulla. Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä, joka toteutuessaan saattaa Suomen uhripalvelut direktiivin edellyttämälle tasolle.

 

Lisätietoja tutkimuksesta FRA:n sivuilta: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims

Koko tutkimus on ladattavissa: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-victims-crime-eu-support_en.pdf

 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg (leena-kaisa.aberg@riku.fi, puh. 050 3378703)

kehitysjohtaja Jaana Koivukangas (jaana.koivukangas@riku.fi, puh. 040 512 9335)

 

 

 

Takaisin