Tiedotteet

Hjälpande telefon kommer nu också på svenska

Från och med början av år 2018 ger Brottsofferjourens Hjälpande telefon också service på svenska. Den svenskspråkiga jouren är varje onsdag kl. 13-17. Det är avgiftsfritt att ringa till jourtelefonen och man kan även ringa anonymt.

Hjälpande telefonen erbjuder brottsoffer en möjlighet att prata med en person som förstår vad det kan innebära att vara med om ett brott, berättar handledare Nina Jansson från Brottsofferjourens serviceställe i Vasa.

I telefonen svarar för uppgiften utvalda och utbildade frivilliga telefonjourer. De lyssnar, samtalar och handleder vid behov vidare. Det går även att lämna sina kontaktuppgifter i Hjälpande telefonens svarare varvid uppgifterna förmedlas vidare till Brottsofferjourens närmaste serviceställe. Handledaren tar kontakt med uppringaren inom fem vardagar.

Brottsofferjourens frivilliga och arbetare hjälper till vid frågor som handlar om brottsupplevelsen eller om offrets rättigheter. Brottsofferjouren erbjuder personlig service runt om i landet eller ger stöd via telefon och nätet. Servicen är till för brottsoffer, deras närstående och vittnen.

Mera information om Brottsofferjouren

Tilläggsinformation:
Nina Jansson, Brottsofferjourens serviceställe i Vasanejden
0440 371 050, nina.jansson@riku.fi

Rikosuhripäivystyksen Auttava puhelin nyt myös ruotsiksi

Vuoden 2018 alusta lähtien Rikosuhripäivystyksen Auttava puhelin päivystää myös ruotsiksi. Ruotsinkielinen päivystys on joka keskiviikko klo 13–17. Soittaminen Auttavaan puhelimeen on ilmaista ja soittaa voi myös nimettömänä.

Auttava puhelin tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella henkilön kanssa, joka ymmärtää mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä, kertoo toiminnanohjaaja Nina Jansson Rikosuhripäivystyksen Vaasan palvelupisteestä. 

Puhelimeen vastaavat tehtävään valitut ja koulutetut vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät. He kuuntelevat, keskustelevat ja ohjaavat tarvittaessa edelleen. Auttavan puhelimen vastaajaan voi myös jättää omat yhteystiedot, jolloin tiedot välitetään lähimpään Rikosuhripäivystyksen palvelupisteeseen. Työntekijä ottaa soittajaan yhteyttä viiden arkipäivän sisällä.

Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoiset ja työntekijät auttavat rikoskokemukseen ja uhrin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Rikosuhripäivystys auttaa kasvokkain palvelupisteissä ympäri maata, puhelimitse sekä verkossa. Palvelut on tarkoitettu uhrille, uhrin läheiselle ja todistajalle.

Lisätietoa:

Nina Jansson, Rikosuhripäivystyksen Vaasan palvelupiste
0440 371 050, nina.jansson@riku.fi

 

 

Takaisin