Tiedotteet

Kokonaan uudistettu Rikoksen uhrin käsikirja ilmestyy 21.11.

Rikoksen uhrin käsikirjan kansiRikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Rikos koskettaa aina myös uhrin läheisiä, tapauksen
todistajia sekä koko asiasta kuulevaa yhteisöä. ”Rikoksen uhriksi joutuminen on yllättävä, hämmentävä ja monesti myös traumaattinen kokemus. Pahimmallaan koko elämä järkkyy eikä paluuta entiseen enää ole. Jokaisen kokemus on yksilöllinen – niin myös se apu ja tuki, mitä hän tarvitsee.” Näin kertoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Rikoksen uhreille, läheisille ja heidän kanssaan työskenteleville suunnatusta Rikoksen uhrin
käsikirjasta ilmestyy 21.11. kolmas, uudistettu painos. Teoksen toimittaneen Åbergin mukaan
muun muassa lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että uudistetulle painokselle on tarvetta.

Rikosuhripäivystyksen ja PS-kustannuksen kanssa yhteistyössä tehty teos neuvoo ja tukee niissä monissa kysymyksissä, joita rikoksen uhri joutuu käsittelemään. Se pyrkii lisäämään avointa keskustelua uhrien asemasta ja avun saamisen merkityksestä, jotta uhrit rohkaistuvat hakemaan apua ja ilmoittamaan rikoksista. Myös viranomaisten ja muiden uhreja kohtaavien on tärkeää tietää, mitä vaikutuksia rikoksen uhriksi joutumisella on.

”Vakavastakin rikoksesta voi selvitä ja siihen meidän täytyy yhdessä pyrkiä. Ihmisillä on uskomattoman paljon voimavaroja ja vahvuuksia, jotka auttavat eteenpäin isoissakin kriiseissä. Tukipalveluilla on tutkitusti erittäin tärkeä merkitys uhrin selviytymiselle ja hänen oikeusturvansa toteutumiselle”, Åberg muistuttaa.

Kirjan tiedot
Rikoksen uhrin käsikirja
Leena-Kaisa Åberg (toim.)
PS-kustannus, nid. 258 s. Hinta 39 euroa
3. uud. painos, ISBN 978-952-451-750-8

Yhteystiedot
Leena-Kaisa Åberg, leena-kaisa.aberg@riku.fi, 050 337 8703

Lisätiedot ja arvostelukappaleet
PS-kustannus (1.12.2017 asti)
Anne Luoma-aho, anne.luoma-aho@ps-kustannus.fi, 050 370 6953
PS-kustannus (4.12.2017 alkaen)
Sari Malinen, sari.malinen@ps-kustannus.fi, 040 747 2078

Takaisin