Tiedotteet

Miesten kokemasta väkivallasta pitää puhua

Rikosuhripäivystyksen ja Miessakit ry:n kampanja nostaa esiin miesten kokeman väkivallan ja siihen liittyvän vaikenemisen. Pään aukominen kannattaa -kampanjan tavoitteena on saada miehet puhumaan kokemastaan väkivallasta ja hakemaan apua.

Miessakit ry:n Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hankkeen kyselytutkimuksen mukaan väkivallan kohteeksi joutuminen aiheuttaa miehille monenlaisia haitallisia oireita. Valtaosa miehistä kertoi tunteneensa ahdistusta, järkytystä ja itsevarmuuden heikkenemistä väkivaltakokemusten seurauksena. Liki puolet kertoi tuntevansa masennusta, joka johtui koetusta väkivallasta.

Lopulta puhumattomuus murentaa itsetuntoa ja uskoa ihmisten hyvyyteen. Tämä tekee elämästä nauttimisen vaikeaksi niin oman itsensä kuin muiden seurassa.
– Ellemme pura kokemusta puhumalla, voi väkivalta löytää uuden kohteen. Se voi suuntautua itseemme tai muihin. Vaikenemalla ylläpidämme tätä kierrettä, kertoo Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi.

Väkivalta on rikos. Se ei ole missään tilanteessa tai yhteenkään ihmiseen kohdistuvana hyväksyttävää. Tekijä on aina vastuussa teoistaan.
– Kampanjalla haluamme muistuttaa rikosten uhreja, että tukea on saatavilla. Jos kohtaat väkivaltaa, puhu, hae apua ja tee rikosilmoitus, muistuttaa Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg

Kampanjalla muistutetaan myös rikosuhridirektiivin tuomista velvoitteista. Esitutkintaviranomaisilla on velvollisuus kertoa asianomistajalle hänen oikeuksistaan tukipalveluihin ja neuvontaan sekä ohjata tukipalveluihin.
– Edelleen miehiä ohjataan tukipalveluihin aivan liian vähän. Viranomaisten ja muiden ammattilaisten
tiedon lisääminen väkivallan seurauksista miesten hyvinvoinnille on tavattoman tärkeää, kertoo Åberg.

#paanaukominenkannattaa
Kampanja Miessakkien sivuilla
Kampanja Rikosuhripäivystyksen sivuilla

Lisätietoa
Jussi Pekkola, hanketyöntekijä, Väkivaltaa Kokeneet Miehet, Miessakit Ry
Jussi.pekkola@miessakit.fi, 044 751 1345
Leena-Kaisa Åberg, toiminnanjohtaja, Rikosuhripäivystys
leena-kaisa.aberg@riku.fi, 050 3378 703

Rikosuhripäivystys parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. RIKUn palvelut ovat käytettävissä 31 palvelupisteessä ympäri maata – kasvokkain, puhelimitse ja verkossa. Palvelut ovat maksuttomia ja RIKUun voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Toimintaa rahoittaa oikeusministeriö. riku.fi
 
Miessakit ry:n tarkoitus on huolehtia miesten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tätä tarkoitusta toteutetaan luomalla ja ylläpitämällä monimuotoista matalan kynnyksen vertaistoimintaa, tarjoamalla ammatillisia tuki- ja kriisipalveluja, kouluttamalla vertaisohjaajia sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, olemalla mukana rakentamassa erilaisten organisaatioiden miestyötä sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toimintaa rahoittaa Stea. miessakit.fi
Takaisin