Tiedotteet

Uudet maksuttomat puhelinnumerot rikosten uhreille

Joulukuun alussa Rikosuhripäivystyksen Auttavan puhelimen ja Juristin puhelinneuvonnan numerot muuttuvat. Samalla numeroihin soittaminen muuttuu maksuttomaksi. 

Uutuutena on, että Auttavan puhelimen uusi 116-alkuinen numero on niin sanottu yleiseurooppalainen rikoksen uhrien tukipalveluiden numero, joka on käytössä jo useissa muissakin EU-maissa.

– EU on halunnut yhtenäistää joidenkin yhteiskunnallisesti merkittävien palveluiden numeroita, mikä lisää niiden tunnettavuutta. Tämä helpottaa myös matkailijaa, joka saa samasta numerosta apua toisessa jäsenvaltiossa matkustaessaan, Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg kertoo.

Samalla uudistuu myös Rikosuhripäivystyksen Juristin puhelinneuvonnan numero. Uudistuksen jälkeen näihin puhelinnumeroihin soittaminen ei maksa asiakkaille mitään.

– Toivottavasti uudistukset madaltavat rikosten uhrien ja heidän läheistensä kynnystä soittaa Rikosuhripäivystykseen. Maksuttomuus on tärkeä etenkin kaikista heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, toivottavasti pystymme rohkaisemaan heitä hakemaan apua ja tukea rikosasioissa, toteaa toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Rikosuhripäivystyksen uudet maksuttomat puhelinnumerot

  • Auttava puhelin: 116 006
  • Juristin puhelinneuvonta: 0800 161 177

Auttava puhelin päivystää ma–ti klo 13–21 ja ke–pe klo 17–21. Se tarjoaa rikoksen uhrille mahdollisuuden keskustella tehtävään valitun ja koulutetun vapaaehtoisen kanssa. Auttavan puhelimen päivystäjät ymmärtävät mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä ja neuvovat rikosprosessiin liittyvissä kysymyksissä. Puhelimeen voi soittaa myös nimettömänä.

Juristin puhelinneuvonta päivystää ma–to klo 17–19. Juristin puhelinneuvonnassa rikoksen uhri saa mahdollisuuden tarkistaa lainmukaisia oikeuksiaan ja saada näihin asioihin liittyvää ohjausta. Puhelimeen vastaavat vapaaehtoiset tehtävään valitut juristit.

Lisätietoja
Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, 050 3378 703, leena-kaisa.aberg@riku.fi

Rikosuhripäivystys (RIKU) parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tukipalveluilla. RIKU palvelee puhelimessa, verkossa ja henkilökohtaisesti 29 palvelupisteessä ympäri maata. RIKUa ylläpitävät Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus. RIKU on perustettu vuonna 1994. riku.fi

Takaisin