Tiedotteet

Uusi toimintamalli voi ennaltaehkäistä rakkauspetoksia

Rikosuhripäivystys järjestää yhteistyössä poliisin, Nordean ja Finanssiala ry:n kanssa koulutuksen niin sanottujen rakkaushuijausten ennaltaehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi.

Verkossa tapahtuvat rakkauspetokset ovat rikoksia ja niiden uhriksi voi joutua kuka tahansa. Verkossa tehtävien rakkauspetosten määrä on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti.
– Rikoksen tekijät ovat erittäin taitavia sekä ihmistuntijoina että tietoverkon hyödyntäjinä. Tyypillisesti rikoksen tekijät käyttävät hyväksi ihmisten yksinäisyyden tunnetta ja tarvetta löytää seuraa. Petoksen uhrin voi olla aluksi vaikea tunnistaa, onko kyse tavallisesta tutustumisesta toiseen ihmiseen vai ammattirikollisen huijausyritys, kertoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

– Rakkauspetokset ovat laaja kansainvälinen rikollisuusongelma ja aiheutetut rikosvahingot ovat valtavia. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, jonka lisäksi Suomessa riittää yksityisyritteliäisyyttä niin mies- kuin naishuijareiden osalta. Internetin keskustelu- ja seurustelupalstoilla syntyneissä suhteissa saattaa huijauksen kohteena oleva osapuoli rakastua oikeasti ja tulisesti, jolloin hänen on vaikea ymmärtää, että kaukainen rakastettu haluaakin vain hänen rahansa, kuvaa poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta.

– Nordean arvion mukaan Suomesta päätyy rikollisille yli 5 miljoonaa euroa erilaisten rakkauspetosten kautta. Yhteistä näille petosmaksuille on, että uhri on itse ja vapaaehtoisesti halunnut tehdä maksun ja vieläpä vahvistanut sen. Keskimäärin uhrin menetykset ovat 10–15 tuhatta euroa. Vahingot vaihtelevat suuresti muutamasta satasesta jopa satoihin tuhansiin euroihin, kertoo Nordean petosten torjuntayksikön turvallisuusasiantuntija Lasse Riihimäki.

Helsingissä 11.6. järjestettävän koulutuksen kohderyhmänä ovat pankkien ja RIKUn henkilökunta sekä poliisi. Tilaisuuden yhteydessä julkistetaan Espoon poliisin aloitteesta syntynyt toimintamalli huijausten ehkäisemiseksi, jota ovat yhteistyössä kehittäneet poliisi, Nordea ja RIKU.

Koulutuksessa kuullaan puheenvuoroja rakkauspetoksista poliisin, tutkijoiden sekä finanssimaailman näkökulmasta.

Lue lisää rakkauspetoksista

Takaisin