Tiedotteet

Viharikosten uhrit eivät näy tukipalveluissa

 

Poliisiammattikorkeakoulun 9.11.16 julkaistavan viharikosraportin mukaan viharikosten määrät Suomessa ovat selvässä kasvussa. Viharikokset jäävät edelleen usein piilorikollisuudeksi, vaikka poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrän kasvu voi osittain johtua ilmoituskynnyksen madaltumisesta.

 

EU:n perusoikeusviraston FRA:n huhtikuussa julkaiseman viharikosten uhrien asemaa koskevan tutkimuksen ”Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives” mukaan viharikoksiin ei EU-maissa puututa järjestelmällisesti eivätkä uhrit näin ollen saa oikeutta. Suomi nousee raportissa esille maana, jossa viharikosten uhreja ei ohjata uhrien tukipalveluihin. Tämä näkyy myös Rikosuhripäivystyksessä (RIKU), jonka palveluissa on vain vähän viharikosten uhreja.

 

– RIKUssa rikoksen uhri saa neuvoja ja tukea prosessin kaikissa vaiheissa. Autamme rikosilmoituksen tekemisessä, voimme olla mukana poliisikuulustelussa ja oikeudenkäynnissä. Viharikoksen uhrin kannattaa ilman muuta olla meihin yhteydessä, jos epäröi asian viemistä eteenpäin, sanoi Rikosuhripäivystyksen Sisä-Suomen aluejohtaja Katariina Westman tänään Poliisiammattikorkeakoululla järjestetyssä nuoriin kohdistuvia viharikoksia ja vihapuhetta käsittelevässä seminaarissa.

 

Rikosuhripäivystys on yhdessä Ihmisoikeusliiton ja sisäministeriön kanssa kääntänyt Ihmisoikeusliiton aiemmin tuottaman viharikoksen uhreille tarkoitetun esitteen 11 kielelle.

Oliko se viharikos (Rikosuhripäivystys, Ihmisoikeusliitto ja sisäministeriö)
arabia | dari | englanti | kiina | kurdi | pohjoissaame | ranska | ruotsi | somali | suomi | venäjä

– Toivomme, että tämä esite auttaa tunnistamaan viharikoksia ja rohkaisee hakemaan apua. Jos viharikoksia ei tunnisteta, ei niihin pystytä myöskään puuttumaan. Kannustan myös haavoittuvien ryhmien kanssa työskenteleviä ammattilaiset kiinnittämään huomiota asiakkaidensa kokemuksiin, toteaa Katariina Westman.

 

FRA:n raportti | Esite viharikoksista

 

Lisätietoja

Sisä-Suomen aluejohtaja Katariina Westman, 050 421 0236, katariina.westman@riku.fi

toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, 050 337 8703, leena-kaisa.aberg@riku.fi

Takaisin