Milloin ja mistä oikeudenkäynnin päätöksen saa? Voiko tuomiosta valittaa?

Oikeudenkäynnin päätös eli tuomio voidaan ilmoittaa oikeudenkäynnin päätteeksi. Sen voi saada myös kirjallisena käräjäoikeuden kansliasta, useimmiten kahden viikon sisällä. Yleensä oma oikeudenkäyntiavustaja hankkii sen. Käräjäoikeuden tuomiosta on mahdollisuus valittaa hovioikeuteen joko suoraan tai jatkokäsittelylupaa pyytämällä. Tyytymättömyydestä käräjäoikeuden tuomioon on ilmoitettava viikon kuluessa tuomiosta ja varsinainen kirjallinen valitus on jätettävä käräjäoikeudelle 30 päivän kuluessa tuomiosta. Hovioikeuden antamasta tuomiosta voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.