Vapaaehtoistoiminta Rikosuhripäivystyksessä (RIKU) 

RIKUn tärkein voimavara ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt, puhelin- ja verkkopäivystäjät ja juristit. RIKUn tukipalvelu määritellään pääosin ammatillisesti ohjattujen vapaaehtoisten tekemäksi. Siksi meillä on toimintaa ohjaamassa ja koordinoimassa joukko sosiaali- tai terveydenhuollon ammattitaustan omaavia palkattuja työntekijöitä.

Uusia vapaaehtoisia tarvitaan

Vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti uusia. Vaikka RIKUn vapaaehtoiset ovatkin osoittautuneet keskimääräistä sitoutuneemmiksi vapaaehtoistehtävässään, on luonnollista, että erilaisista syistä johtuen jotkut jäävät pois ja uusia tarvitaan tilalle. Uusia vapaaehtoisia tarvitaan myös silloin, kun perustetaan uusi palvelupiste. 

Minälaisia vapaaehtoisia tarvitaan?

RIKUn vapaaehtoistyö on haastavaa, eikä se sovi kaikille, mutta ne joille se sopii, viihtyvät tehtävässä hyvin. RIKU tarvitsee aikuisia, elämänkokemusta omaavia, itsensä kanssa tasapainossa olevia vapaaehtoisia, joilla on aikaa vapaaehtoistyölle myös arkipäivisin. Kielitaidosta on hyötyä, sillä monikulttuuristulva yhteiskunta merkitsee myös rikoksen uhrien kulttuurien kirjoa. RIKUn vapaaehtoisilta edellytetään suvaitsevaista ja avointa mieltä. Mitään erityistä ammattitaustaa emme edellytä, joskin joistain ammateista voi olla etua tehtävän hoitamisessa.

Mitä RIKUn vapaaehtoistyö antaa?

Vaikka työ on haastavaa, on se toisaalta myös palkitsevaa. Palkitsevuutta on työn merkityksellisyys, jonka voi kokea jokaisen autetun uhrin kohdalla. Palkitsevaa on myös jatkuva uuden oppiminen ja yhteenkuuluvuuden tunne. RIKU kouluttaa vapaaehtoisensa. Alussa on peruskoulutus ja sen jälkeen säännöllinen lisäkoulutus.

RIKU ohjaa vapaaehtoisiansa. Ohjaus on sekä ryhmäohjausta että yksilöohjausta - yksin ei vapaaehtoinen tehtävän tuottamien pulmien kanssa jää. RIKU antaa vapaaehtoiselle tiiviin oman alueen RIKU-yhteisön ja väljemmin valtakunnallisen RIKU-yhteisön. 

Miten RIKUn vapaaehtoiseksi pääsee?

RIKUn peruskursseista ilmoitetaan näillä sivuilla kohdassa koulutukset. Samassa kohdassa on ohje yhteydenottamisesta. Ennen koulutusta on RIKUn työntekijän kanssa yhteinen arviointi tehtävän sisällöstä ja sopivuudesta hakijalle. Koska jokaisella alueella ei jatkuvasti ole koulutuksia, on selvää, että joskus voi joutua odottelemaan. Mikäli oman alueen koulutus näyttää juuri mennen sivu suun, voi odottaminen tulla liian pitkäksi, sillä koulutuksia ei aina ole edes vuosittain. Mikäli kiinnostus tehtävään on kova, eikä omalla alueella näy olevan koulutusta, voi aina ottaa yhteyttä lähimpään aluetoimistoon ja kysyä asiasta. 

Tulosta tästä itsellesi esite RIKUn vapaaehtoistyöstä

 Tulostettava esite  Sinustako vapaaehtoinen