Nopea poistuminen Siirry sisältöön
Juristi vastaa: Mistä rikoksesta voi olla kysymys, kun nuori jakaa luvatta videomateriaalia kavereidensa arkaluontoisesta toiminnasta?

Juristi vastaa: Mistä rikoksesta voi olla kysymys, kun nuori jakaa luvatta videomateriaalia kavereidensa arkaluontoisesta toiminnasta?

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen on kyseessä, mikäli video koskee uhrin yksityiselämää, videota on levitetty lukuisten ihmisten saataville ja videon sisältö on sellainen, että sen yleisesti ajatellaan aiheuttavan uhrille vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa (rikoslaki 24 luku 8 §).

Uhrin yksityiselämää koskevat muun muassa videot, joissa uhri on kuvattu alastomana, tekemässä seksuaalisia tekoja tai jotakin luvatonta toimintaa. Tämän sisältöiset videot myös aiheuttavat uhrille vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Uhrin tulee olla tunnistettavissa levitetystä videosta tai sen asiayhteydestä.

Törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä on kyse silloin, mikäli yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä (rikoslaki 24 luku 8 a §). Törkeässä yksityiselämää loukkaavassa tiedon levittämisessä video on levinnyt hyvin laajan henkilöpiirin saataville esimerkiksi internetin kautta ja sisältänyt erittäin arkaluontoisia tietoja.

Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaus on kyseessä, mikäli videon yhteydessä esitetään valheellinen tieto tai vihjaus siten, että tämä on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle, taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa taikka muulla tavalla halvennetaan uhria (rikoslaki 24 luku 9 §).

Valheellinen tieto voi olla esimerkiksi se, että videolle kuvatun henkilön väitetään virheellisesti olevan kuvattu tekemässä rikosta. Tarkoituksellinen halventaminen on kyseessä, mikäli videon jakamisen tarkoituksena on nimenomaisesti loukata uhrin kunniaa tai häpäistä uhria jollakin tavalla. Kunnianloukkaus voi olla kyseessä, vaikka video jaettaisiin vain yhdelle henkilölle.

Törkeästä kunnianloukkauksesta on kyse, mikäli uhrille aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä (rikoslaki 24 luku 10 §).

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen alaikäisestä

Arkaluontoinen videomateriaali sisältää usein alastomuutta tai seksuaalisia tekoja. Jos tällaista materiaalia sisältävä video on kuvattu alaikäisestä, jo pelkästään pitämällä videota hallussaan voi syyllistyä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon (rikoslaki 17 luku 19 §).

Videon luvattomassa jakamisessa kyse voi olla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä (rikoslaki 17 luku 18 §) tai törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä (rikoslaki 17 luku 18 a §). Videon levittäminen yhdellekin henkilölle on tällöin rikos.

Törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä on kyse, mikäli lapsi on erityisen nuori, kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Salakatselu

Mikäli videon jakaja on kuvannut videon salaa uhrin kotirauhan suojaamassa paikassa, saniteetti- tai pukeutumistiloissa, yleisöltä suljetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella, kyse voi rikoksena olla salakatselusta (rikoslaki 24 luku 6 §).

RIKUteema

RIKUteema on Rikosuhripäivystyksen verkkojulkaisu. Helmi-maaliskuun 2021 aikana julkaistavien RIKUteema-juttujen aiheena on kiusaaminen ja nuorisoväkivalta. Tilaa uutiskirje, niin saat RIKUteeman suoraan sähköpostiisi.

Lue lisää

Aikaisemmin Juristi vastaa -juttusarjassa

TILAA RIKUTEEMA SÄHKÖPOSTIISI

Tilaa RIKUn uutiskirje, niin saat RIKUteeman suoraan sähköpostiisi.