Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Koulukiusaamisen vastaisessa työssä tehokkainta ovat nopeat interventiot ja huoltajien kohtaamiset

Johanna Nurmesniemi-Heino

Järnefeltin koulu Lohjalla on kunnostautunut kiusaamisen vastaisessa työssä. ”Koska pitkittyneet kiusaamis- ja väkivaltatapaukset ovat monimutkaisia, niihin ei ole nopeita ratkaisuja. Yksi keskeisin tavoite on luoda turvallinen aikuisten verkosto lasten ja nuorten ympärille ja saada aikuiset toimimaan samaan suuntaan”, sanoo koulun rehtori Johanna Nurmesniemi-Heino.

Millainen koulukiusaamisen vastaisen työn historia Lohjan Järnefeltin koululla on?

Johanna Nurmesniemi-Heino: Koululla on ollut käytössä KIVA-koulu menetelmä. Tämän lisäksi meillä on vahva tuki oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Koulumme aikuisten työskentelytapa on, että asioihin puututaan hyvin matalalla kynnyksellä. Useimmiten näin olemme saaneet kiusaamisen päättymään. Viimeisen neljän vuoden aikana olemme pilotoineet ja kehittäneet koulullemme oman mallin kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumiseen.

Millaista sidosryhmäyhteistyötä koulussa on tehty kiusaamista vastaan?

Nurmesniemi-Heino: Olemme ottaneet käyttöön kaikki verkostot: nuoret ja heidän perheensä, nuorisotoimi, seurakunta, sosiaalitoimi, poliisi, K-0-menetelmä ja nyt viimeisenä sovittelutoimisto. Kokoamme aina tapauskohtaisesti ryhmän, joka lähtee tilanteita selvittämään kehittämämme prosessin mukaisesti.

On tärkeää miettiä, miten oppilaat saadaan paremmin toimimaan yhdessä eli miten heitä ryhmäytetään. Järnefeltin koululla ryhmäyttämistä tapahtuu säännöllisesti. Viikko alkaa luokan omalla hetkellä. Lomien jälkeen ja kerran kuussa luokat harjoittelevat tunne-ja vuorovaikutustaitoja omilla tunneillaan.

Ristiriitoja pyritään ratkaisemaan myös sovitteluilla, joihin voidaan ottaa tarvittaessa ulkopuoliset sovittelijat apuun.

Mitkä ovat tehokkaimpia keinoja auttaa pitkään jatkuneen kiusaamisen uhreja?

Nurmesniemi-Heino: Nopeat interventiot ja huoltajien kohtaamiset. Liian usein tieto koteihin menee liian myöhään. Olen selvitellyt urani aikana vaikeita kiusaamistapauksia ja myönnän, että joissain tapauksissa vanhempien kutsuminen saman pöydän ääreen saattaa kestää liian kauan. Myös Järnefeltissä on näin käynyt. Nyt tilanne on toisin.

”Aikuisten tuki ja ohjaus ovat tärkeimpiä tekijöitä vaikeiden kiusaamiskierteiden pysäyttämisessä. Nuoret eivät ole syntymästään pahoja.”

Koska pitkittyneet kiusaamis- ja väkivaltatapaukset ovat monimutkaisia ja vaikeasti ratkottavia, niihin ei ole tarjolla nopeita ratkaisuja. Yksi keskeisin tavoite on luoda turvallinen aikuisten verkosto lasten ja nuorten ympärille ja saada aikuiset toimimaan samaan suuntaan.

Millaisia tuloksia kiusaamisen sovittelusta on saatu? Mitä sovittelussa on uhrin näkökulmasta otettava huomioon?

Nurmesniemi-Heino: Sovittelu ja K-0 tulevat mukaan siinä vaiheessa, kun kaikki koulun keinot on käytetty. Nämä tapaukset ovat niitä ”jäävuoren huippuja” ja ovat kestäneet jo useita vuosia, ja niihin päädytään rikosilmoitusten perusteella.

Meidän kokemukset sovitteluista ovat olleet pääsääntöisesti hyviä, mutta eivät nekään aina onnistu. Kaikkien osapuolten tulee pystyä kohtaamaan toisensa ja aikuisten tulee olla nuorten tukena. Sovitteluissa nimenomaan pyritään löytämään ratkaisuja eikä haeta syyllisiä.

Aikuisten tuki ja ohjaus ovat tärkeimpiä tekijöitä vaikeiden kiusaamiskierteiden pysäyttämisessä. Nuoret eivät ole syntymästään pahoja. Nuorten pitää oppia virheistään ja kohdata se, että on toiminut väärin. Aikuisten tehtävä on välittää ja antaa apua nuorelle siihen.

Missä tilanteissa sovittelua ei kannata käyttää?

Nurmesniemi-Heino: Ei varmaan ole tapausta, mihin tämä menetelmä ei sopisi. Ammattitaitoiset sovittelijat kyllä näkevät, jos sovittelu ei etene ja osaavat tehdä ratkaisut sen perusteella.

Mitä muita keinoja kiusaamisen vastaisessa työssä on otettu käyttöön?

Nurmesniemi-Heino: Järnefeltissä ollaan panostettu nimenomaan nuorten ryhmäyttämiseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen.

”Koulumme oppilaat tietävät, että meidän koulussa kiusaamiseen puututaan herkästi ja kodit pidetään heti tietoisina siitä, mitä täällä tapahtuu.”

Pyrimme kohtaamaan kaikki nuoret arvokkaasti ja kuulemaan heitä kaiken kiireen keskellä. Nuorilla on kova tarve tulla nähdyksi ja kuulluiksi.

Millaiseksi kuvaisit koulukiusaamistilannetta koulussanne tällä hetkellä?

Nurmesniemi-Heino: Tilanne on rauhallinen. Tapauksia tulee vastaan harvakseltaan, mutta meillä on työvälineet ja prosessit kunnossa, joista pääsemme aina nopeasti alkuun. Koulumme oppilaat tietävät, että meidän koulussa kiusaamiseen puututaan herkästi ja kodit pidetään heti tietoisina siitä, mitä täällä tapahtuu.

Miten muu yhteiskunta voi tukea koulujen kiusaamisen vastaista työtä?

Nurmesniemi-Heino: Peräänkuulutan aikuisten mallia, miten puhumme toisillemme ja miten käyttäydymme toisiamme kohtaan. Asiallinen ja kunnioittava käytös kantaa pitkälle niin fyysisissä vuorovaikutustilanteissa kuin sosiaalisessa mediassakin.

RIKUteema

RIKUteema on Rikosuhripäivystyksen verkkojulkaisu. Helmi-maaliskuun 2021 aikana julkaistavien RIKUteema-juttujen aiheena on kiusaaminen ja nuorisoväkivalta. Tilaa uutiskirje, niin saat RIKUteeman suoraan sähköpostiisi.

Lue lisää

TILAA RIKUTEEMA SÄHKÖPOSTIISI

Tilaa RIKUn uutiskirje, niin saat RIKUteeman suoraan sähköpostiisi.