Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi turvakotilaiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö 26.4.2017
Viite: lausuntopyyntö STM/516/2017, STM004:00/2017

Rikosuhripäivystykseltä (RIKU) ei ole pyydetty lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön lähettämässä lausuntokierroksessa turvakotilain uudistamiseksi. Haluamme kuitenkin esittää näkemyksemme koskien ihmiskaupan uhrien asemaa uudistuksessa.

RIKU ja muut ihmiskaupan uhrien auttamistyössä toimivat ovat jo pitkään olleet huolestuneita siitä, että ihmiskaupan uhreille on välillä vaikea löytää tilapäistä, turvallista majoitusta, jossa heillä olisi mahdollisuus akuuttiin kriisiapuun sekä tarvitsemansa jatkoavun ja tuen järjestämiseen. Niin kauan kuin tällaista majoitusjärjestelmää ei ole erikseen luotu ihmiskau-pan uhreille, ovat turvakodit toimineet tärkeänä osana tämän erityisen haavoittuvan ihmisryhmän suojelun ja tukemisen suojaverkkoa.

Erityisen tärkeää tämä on juuri niissä tilanteissa, joissa ihmiskaupan uhri haluaa pois tilanteestaan ja harkitsee rikosprosessiin lähtemistä, tai tarvitaan lyhytaikaista majoitusta siksi aikaa, kun vaihtoehtoja ja tilannetta kartoitetaan henkilön turvallisuuden osalta.

Rikosuhripäivystys vastustaa esitysluonnoksessa olevaa turvakotipalveluiden selvempää rajaamista siten, että se sulkee ihmiskaupan uhrit pois turvakotimajoituksen piiristä pois lukien tilanteet, joissa kyse on myös lähisuhdeväkivallasta. Esitämme lakiehdotuksen valmistelun jatkamista, jotta ihmiskaupan uhrien asema ei uuden lain myötä heikentyisi.

Esityksessä ei ole pohdittu sitä, miten turvakotien nykyinen osuus osana ihmiskaupan uhreille tarjottavien palveluiden valikkoa korvattaisiin. Viittaamme myös Istanbulin sopimuksen ja Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimuksen velvoitteisiin turvata uhreille tietyt palvelut, joiden toteuttamisessa turvakodeilla on ollut oma asemansa.

Kokemukset turvakotien käyttämisestä ihmiskaupan uhrien auttamisessa ovat olleet hyviä eikä tapauksia ole vuosittain ollut merkittäviä määriä. Osa turvakodeista voisi erikoistua nimenomaan väkivaltaa kohdanneiden ihmiskaupan uhrien auttamiseen ja hankkia tätä varten erityistä koulutusta. Vaikka on totta, että ihmiskaupan uhrit tarvitsevat usein pitkäaikaista ja kokonaisvaltaista tukityötä, on myös turvatulla asumisella ja lyhempiaikaisella tukityöllä tärkeä merkitys osana ihmiskaupan uhreille tarjottavien palveluiden valikkoa. Ihmiskauppatapaukset ovat hyvin erilaisia ja niin myös asiakkaiden tarpeet.

Ensivaiheen kriisimajoitusvaihtoehtojen puuttuessa käytännössä useita asiakkaitamme on ohjattu asunnottomille ja päihteiden käyttäjille tarkoitettuihin asuntoloihin, jotka eivät sovellu kriisitilanteessa oleville ja usein traumatisoituneille ihmiskaupan uhreille.

Turvakotimajoitus voisi tällaisessa tilanteessa tarjota turvallisen ympäristön siksi ajaksi, kun asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan ja rikosprosessia aloitetaan. Turvallinen ympäristö on tällaisissa tapauksissa ensisijaisen tärkeää myös siksi, että se palvelee rikostutkinnan tarpeita. Ihmiskaupan uhri, joka majoitetaan turvalliseen ja rauhalliseen paikkaan, jossa hän saa tukea, uskoo suuremmalla todennäköisyydellä, että hänen on mahdollisuus saada apua, ja uskaltautuu yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Turvallisessa ympäristössä uhri myös uskaltaa suuremmalla todennäköisyydellä kertoa kokemastaan ja esimerkiksi poliisikuulustelut on helpompi järjestää, kun majoitusvaihtoehto löytyy tutulta paikkakunnalta.

Leena-Kaisa Åberg
toiminnanjohtaja

Pia Marttila
ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori