Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Moni ihmiskaupan uhri ottaa yhteyttä Rikosuhripäivystykseen ennen viranomaisille puhumista – asiakkaiden määrä kasvoi alkuvuonna entisestään

Rikosuhripäivystyksen erityistukipalveluun tuli vuoden 2022 alkupuoliskon aikana 136 asiakasta, jotka ovat joutuneet Suomessa hyväksikäytön uhriksi. Vuonna 2021 vastaavalla ajanjaksolla uusia asiakkaita tuli 98. Erityistukipalvelu auttaa ihmiskaupan ja sen lähirikosten uhreja. Lauantaina 30.7. vietetään YK:n kansainvälistä ihmiskaupan vastaista päivää.

Reilusti yli puolet uusista asiakkaista oli yhteydessä Rikosuhripäivystykseen (RIKU) ennen yhteyden ottamista muihin tahoihin, kuten viranomaisiin. Muut asiakkaat on ohjattu RIKUun esimerkiksi työsuojeluviranomaisten, vastaanottokeskuksen, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän, poliisin tai muun kolmannen sektorin toimijan toimesta.

Uusista asiakkaista valtaosaa oli hyväksikäytetty työssään, yleisimmin siivousalalla, maataloudessa, ravintola-alalla, rakennusalalla tai autopesuloissa ja -korjaamoissa. Useat asiakkaat olivat joutuneet uhriksi monessa työpaikassa ennen avun hakemista.

Seuraavaksi yleisimmin asiakkaat olivat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Asiakkaaksi tuli myös pakkoavioliittoon joutuneita sekä rikollisessa toiminnassa hyväksikäytettyjä.

Työssään hyväksikäytetyistä uusista asiakkaista oli miehiä naisiin verrattuna lähes kolminkertainen määrä. Seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneista uusista asiakkaista hieman useampi oli nainen kuin mies.

– Yleisimmin Rikosuhripäivystykseen yhteyttä ottanut asiakas halusi hakea apua ja oikeutta esimerkiksi rikosprosessin kautta, mutta hän saattoi pelätä seuraamuksia eikä siksi halunnut vielä tehdä päätöstä asian edistämisestä. Siksi kynnys olla yhteydessä järjestötoimijaan, kuten Rikosuhripäivystykseen, saattaa olla matalampi. Moni asiakas halusikin keskustella luottamuksellisesti rikosasiasta ja saada tietoa siitä, miten viranomaisprosessit etenevät ja miten ne saattavat vaikuttaa hänen elämäänsä, sanoo RIKUn ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinoiva erityisasiantuntija Pia Marttila.

Ulkomaalaisilla asiakkailla pelot liittyivät useimmiten oleskeluoikeuden menettämiseen, minkä vuoksi erityistukipalvelussa annettiin paljon neuvontaa avun hakemisen mahdollisista vaikutuksista voimassa olevaan oleskelulupaan. Lopulta suurin osa uusista asiakkaista päätyi hakemaan viranomaisapua.

Rikosuhripäivystys auttoi 78:aa alkuvuonna tullutta asiakasta hakeutumaan viranomaispalveluiden piiriin. Usein tämä tarkoitti apua rikosilmoituksen laadinnassa, valvontapyynnön tekemistä työsuojeluviranomaisille, esitystä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tai yhteydenottoa sosiaalitoimeen.

Kuusi uutta asiakasta oli jo ehtinyt palata kotimaahansa ottaessaan yhteyttä liittyen Suomessa tapahtuneeseen hyväksikäyttöön. Tällaisissa tilanteissa oikeuden saaminen voi olla hyvin vaikeaa ilman, että mahdollinen rikoksen uhri palaa Suomeen ajamaan asiaansa. Tämän vuoksi on hyväksikäytön uhrien oikeusturvan toteutumisen kannalta tärkeää, että ihmiskauppa tai muu hyväksikäyttö tunnistetaan ja uhreille tarjotaan heidän vielä Suomessa ollessaan tietoa oikeuksistaan sekä mahdollisuus laillistaa oleskelunsa ainakin oikeusprosessien ajaksi.

Keskiviikkona julkaistun ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuositilaston mukaan Rikosuhripäivystys ohjasi auttamisjärjestelmään vuoden alkupuoliskon aikana 41 Suomessa mahdolliseksi ihmiskaupan uhriksi joutunutta henkilöä, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin kaikki viranomaiset yhteensä.

Erityistukipalvelu palveli tammi-kesäkuussa myös lähes 600:aa henkilöä, joiden asiakkuus oli alkanut aiempina vuosina. Etenkin rikosprosessien pitkän keston vuoksi asiakkuudet ovat lähes aina useiden vuosien mittaisia. Pisimmillään asiakkaiden poliisitutkinta on tällä hetkellä kestänyt yli 5 vuotta.

kuvaaja erityistukipalvelun asiakasmäärän kehityksestä

FAKTA:

  • Useimmiten uusilla erityistukipalvelun asiakkailla oli asiakkaaksitulohetkellä oleskelulupa Suomeen. Seuraavaksi yleisintä oli, että asiakas oli Suomen kansalainen, paperiton tai turvapaikanhakija.
  • Uusien asiakkaiden kansalaisuuksia oli 27, tavallisimpina Irak, Vietnam, Suomi, Ukraina ja Filippiinit.
  • Tammi-kesäkuussa 2022 asiakkaaksi tulleista viisi oli ollut alaikäisiä hyväksikäytön aikana mutta hakenut apua vasta täysi-ikäiseksi tullessaan. Tämä koski etenkin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneita asiakkaita.
  • Työehtoihin liittyvissä epäselvyyksissä, joissa ei ollut kyseessä rikollinen hyväksikäyttö, asiakkaat ohjattiin yleisimmin SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan.
  • RIKU pyörittää kesällä myös työhyväksikäyttöä epäileville ulkomaalaisille kausityöntekijöille tarkoitettua monikielistä neuvontapuhelinta. Puhelin palvelee 9.9. asti numerossa +358 40 664 1707. Lue lisää: riku.fi/seasonalwork

Lisätietoa suomeksi ja ruotsiksi

Pia Marttila
koordinoiva erityisasiantuntija
ihmiskaupan uhrien auttamistyö
Rikosuhripäivystys
p. 040 630 9669
etunimi.sukunimi@riku.fi