Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Oikeusavustajan kulujen kattaminen

Itse oikeudenkäynnistä ei aiheudu kuluja syyttäjän ajamassa asiassa. Kuluja saattaa joissain tapauksissa syntyä lähinnä oikeusavustajan kuluista.  Oikeusavustaja voi olla tarpeen, jos uhrilla on vahingonkorvausvaatimuksia. Joskus avustaja on hyvä hankkia jo esitutkintavaiheessa, mutta mieluiten viimeistään silloin, kun esitutkinta on valmistunut. Erityisesti väkivaltarikoksissa avustajan kulut voidaan useimmiten kattaa vakuutuksesta tai valtion varoista joko kokonaan tai osittain.

Rikosuhripäivystys neuvoo rikoksen uhria näissä asioissa yksilöllisesti juuri kulloisessakin tilanteessa. Jätä yhteydenottopyyntö

Näissä kysymyksissä Rikosuhripäivystys palvelee myös Juristin puhelinneuvonnassa p. 0800 161 177 ma-to klo 17-19.

Oikeusturvavakuutus

Mikäli uhrilla on oikeusturvavakuutus (sisältyy usein kotivakuutukseen). Se saattaa kattaa oikeusavustajan kuluja. Tällöin voi käyttää avustajana ketä tahansa yksityistä asianajajaa tai muuta luvan saanutta lakimiestä. Oikeusaputoimiston avustajien palvelut eivät ole tällöin käytettävissä.

Ihan ensiksi kannattaa tarkistaa oikeusturvaehdot vakuutusyhtiöstä. Oikeusturvan edellytyksenä voi olla se, että uhrilla on vahingonkorvaus- tai rangaistusvaatimuksia rikosasiaan liittyen. Edellytyksenä voi olla myös se, että asia on riitainen, eli uhrilla on vastapuolen kanssa erilainen näkemys tapahtuneesta tai siihen liittyvistä vaatimuksista.

Vakuutuksissa on yleensä omavastuu, jonka uhri joutuu itse maksamaan. Myöhemmin vakuutuksen omavastuu on mahdollista saada takaisin Valtiokonttorilta, mikäli sieltä maksetaan muitakin vahingonkorvauksia. Mikäli uhri on vähävarainen ja siltä osin oikeutettu yleiseen oikeusapuun, hän voi hakea oikeusapua omavastuuosuuden osalta. Oikeusturvavakuutus ei kata esitutkintaan liittyviä avustajan kuluja.

Valtion oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Oikeusavun saamiseen vaikuttavat tulot ja varallisuus. Yleensä sitä voivat saada pieni- ja keskituloiset. Tällöin oikeudellisen avustajan palkkio maksetaan, tuloista riippuen, joko osittain tai kokonaan valtion varoista.

Oikeusapua voi hakea miltä tahansa valtion oikeusaputoimistolta. Siellä selvitetään hakijan taloudellinen tilanne. Oikeusapuun kuuluu muun muassa neuvonta ja avustaminen oikeudenkäynnissä. Avustajaksi voi valita valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän julkisen oikeusavustajan, yksityisen asianajajan tai muun luvan saaneen lakimiehen. Oikeusapua voi saada asian kaikissa vaiheissa.

Oikeusapua ei anneta, jos uhrilla on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus, jota on ensisijaisesti käytettävä. Jos kuitenkin oikeusaputoimiston laskentakaavan mukaan tulojen ja varallisuuden puolesta uhri olisi oikeutettu kokonaan valtion varoista maksettavaan avustajan palkkioon, hän voi hakea oikeusapua myös vakuutuksen omavastuuosuudelle. Oikeusaputoimistot sijaitsevat yleensä samoilla paikkakunnilla kuin käräjäoikeudetkin.

Lisätietoja

Avustaja valtion varoista – tuloista riippumatta

Jos uhrilla on vaatimuksia syyttäjän ajamassa asiassa, tuomioistuin voi myöntää hänelle tuloista riippumatta oikeudellisen avustajan esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin. Tämä on mahdollista silloin kun kyseessä on seksuaalirikos tai läheisen henkilön tekemä väkivalta (lievää pahoinpitelyä lukuun ottamatta). Laki koskee myös muuta henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaa rikosta, kun katsotaan, että rikoksen vakavuus, henkilökohtaiset olosuhteesi tai muut seikat huomioon ottaen sitä on pidettävä perusteltuna. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi vammaisen, iäkkään tai nuoren ihmisen kohdalla.

Avustajan palkkio maksetaan näissä tilanteissa valtion varoista. Tällöin voi kääntyä kenen tahansa yksityisen asianajajan tai muun luvan saaneen lakimiehen puoleen. Hän hankkii avustajamääräyksen tuomioistuimelta. Tuomioistuin voi myöntää avustajan jo esitutkintaan.


Lue lisää

Tarvitsenko oikeusavustajaa oikeudenkäynnissä?
Mitä oikeusavustajan käyttäminen maksaa?
Mistä saa oikeudellista apua ja mitä se maksaa?
Juristi vastaa: Vanhemman, edunvalvojan, asianajajan ja RIKUn tukihenkilön roolit alaikäisen rikoksen uhrin oikeudenkäynnissä