Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Uhriksi joutuminen ei valikoi vahvoja tai heikkoja. Kokemus saattaa olla järkyttävä rikoksen uhrille ja aiheuttaa voimakkaita tunteita sekä ahdistavaa epätietoisuutta.


Rikoksen uhrin asema Suomessa on kansainvälisesti suhteellisen hyvä, silti uhrit ovat edelleen varsin tietämättömiä oikeuksistaan, eivätkä välttämättä osaa esittää tarpeellisia kysymyksiä saadakseen tietoa. Uhri ei aina edes tiedä, mitä hänen pitäisi tietää. Lakikirjojen vaikeaselkoinen pykäläviidakko avautuu harvoin asiaan perehtymättömälle. Väärinkäsitykset ja tietämättömyys voivat johtaa merkittäviin oikeudenmenetyksiin. Kriisissä olevan uhrin kyky omaksua annettavaa tietoa ei ole parhaimmillaan, kuitenkin hänen on kyettävä huolehtimaan käytännön järjestelyistä ajallaan ja löydettävä vastauksia rikosprosessiin liittyviin kysymyksiin.

Oppaassa ei esitetä kattavasti kaikkia rikosasioihin liittyviä menettelyjä, eikä se sisällä väkivaltarikoksen uhrin asemaa säätelevää lainsäädäntöä kuin olennaisimmilta osiltaan. Sen tarkoitus on tukea henkilökohtaisesti ja suullisesti annettua tietoa, mutta se ei korvaa ammattilaisilta saatavaa yksityiskohtaista lainopillista neuvontaa.

Opas kertoo rikosilmoituksen tekemisestä, poliisin suorittamasta esitutkinnasta, syyttäjän syyteharkinnasta, rikos- ja riita-asioiden sovittelusta, käräjäoikeuden toimenpiteistä, varsinaisesta tuomioistuinkäsittelystä ja muutoksenhausta. Tämän lisäksi oppaassa valotetaan uhrin oikeutta vahingonkorvauksiin ja mahdollisuutta lainopilliseen apuun rikosasiassa. Väkivallan uhri voi joutua myös häirinnän tai uhkailujen kohteeksi. Sen vuoksi avataan myös lähestymiskieltoa ja sen hakemista. Oppaan lopussa kerrotaan tyypillisistä väkivaltarikoksen uhrin seurauksista ja mitä auttajan tulisi ottaa huomioon. Lisäksi esitellään Rikosuhripäivystyksen palveluita pääpiirteittäin, keskeisimpiä verkko-osoitteita oikeudellisen lisätiedon saamiseksi ja rikosprosessiin liittyvää sanastoa.

Oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille
suomeksi | på svenska