Siirry sisältöön

Rikoksen uhrin käsikirja

Rikoksen uhrin käsikirjan kansi

Rikoksen uhreille, läheisille ja heidän kanssaan työskenteleville suunnatusta Rikoksen uhrin
käsikirjasta ilmestyi 21.11.2017 kolmas, uudistettu painos.

Rikosuhripäivystyksen ja PS-kustannuksen kanssa yhteistyössä tehty teos
neuvoo ja tukee niissä monissa kysymyksissä, joita rikoksen uhri joutuu
käsittelemään. Se pyrkii lisäämään avointa keskustelua uhrien asemasta
ja avun saamisen merkityksestä, jotta uhrit rohkaistuvat hakemaan apua
ja ilmoittamaan rikoksista. Myös viranomaisten ja muiden uhreja
kohtaavien on tärkeää tietää, mitä vaikutuksia rikoksen uhriksi
joutumisella on.

Kirjan tiedot


Rikoksen uhrin käsikirja

Leena-Kaisa Åberg (toim.)
PS-kustannus, nid. 258 s. Hinta 39 euroa
3. uud. painos, ISBN 978-952-451-750-8
Kirjaa voi tilata PS-kustannuksesta


Lue lisää:

Rikosprosessi
Koulutuksella vahvistetaan uhreja kohtaavien ammattilaisten osaamista
Laki suojelee asianomistajaa