Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Rikosilmoitus – rikosprosessi lähtee liikkeelle rikosilmoituksesta

Rikosilmoitus on edellytys rikosasian saattamiseksi rikosoikeusprosessiin. Myös vahingonkorvauksen saaminen edellyttää, että rikosilmoitus on tehty.

Rikosilmoituksen voi tehdä esimerkiksi uhri, poliisi tai rikoksen todistaja millä tahansa poliisilaitoksella riippumatta siitä, missä rikos on tapahtunut. Sen voi tehdä henkilökohtaisella käynnillä tai puhelimella. Nettisivujen kautta rikosilmoitus voidaan tehdä vähäisissä rikoksissa, jotka eivät vaadi poliisilta välittömiä toimenpiteitä. Tässä yhteydessä vähäiseksi rikokseksi katsotaan esimerkiksi polkupyörävarkaus. Rikosilmoitukseen tarvitaan mahdollisimman tarkka kuvaus siitä mitä on tapahtunut ja ketkä ovat asianosaisia eli rikokseen epäiltyjä ja rikoksen uhreja. Myös mahdolliset silminnäkijät tulee ilmoittaa poliisille.

Rikosilmoitus on hyvä tehdä pian rikoksen tapahduttua. Näin poliisi pääsee mahdollisimman nopeasti tutkimaan rikosta. Rikosilmoituksen voi tehdä, vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias. Alle 15-vuotias ei joudu vastaamaan teosta oikeudessa, mutta hänen pitää korvata aiheuttamansa vahinko.

Rikosilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. Tarkemmat ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen löydät poliisin verkkosivuilta.

Jos rikoksesta on aiheutunut vammoja, on tärkeää käydä lääkärissä mahdollisimman pian. Lääkärintodistusta voidaan tarvita myöhemmin oikeudenkäynnissä sekä todisteena tapahtuneesta rikoksesta, että perusteena mahdollisille vahingonkorvausvaatimuksille. Mikäli kyse on seksuaalisesta väkivallasta, peseytymistä ja vaatteiden vaihtoa tulee välttää ennen lääkärissä käyntiä. Jos kyse on asuntomurrosta, mitään jälkiä ei pidä siivota eikä paikkoja järjestellä ennen kuin poliisi on käynyt paikalla

Rikoksen vanhentuminen

Lähes kaikki rikokset vanhenevat rikosasiana. Ainoastaan sellaiset rikokset, joissa rangaistus voi olla elinkautinen vankeustuomio, eivät vanhene koskaan. Rikosten vanhentumisaika vaihtelee kahdesta vuodesta kahteenkymmeneen vuoteen. Esimerkiksi lievää vakavampi pahoinpitely vanhenee viidessä vuodessa ja törkeä pahoinpitely kahdessakymmenessä vuodessa. Vanhentumisaika lähtee kulumaan siitä, kun rikos on tapahtunut tai siitä on saatu tieto. Syyttäjän on ehdittävä nostaa syyte vanhentumisajan puitteissa. Sitä ennen poliisin on ehdittävä tutkia rikos. Rikoksen vanhentumisajan jälkeen rikoksen epäiltyä ei voi enää syyttää rikoksesta.

Rikosilmoitusta varten tarvittavia tietoja ovat:

  • kuvaus siitä, mitä on tapahtunut ja miten
  • tarkka tapahtuma-aika ja -paikka
  • tekijän nimi, jos se on tiedossa
  • tekijän tuntomerkit (ikä, pituus, vartalo, kasvojen erityispiirteet, silmien väri, hampaat, puhe, kädet, liikkuminen, pukeutuminen)
  • minne päin ja miten tekijä pakeni
  • jos tekijä liikkui jollain ajoneuvolla, ajoneuvon rekisterinumero ja muut tuntomerkit (merkki, väri, malli)

Lue lisää

Laki suojelee asianomistajaa
Rikosilmoituksen saa tehdä kielellä, jota osaa puhua riittävästi
Poliisi.fi: Tee rikosilmoitus
Mihin ja miten tehdään rikosilmoitus?