Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Käytännön ohjeita oikeuden istuntoon
rikoksen uhrille ja todistajalle selkosuomeksi

Esite pdf-tiedostona

Tästä esitteestä saat tietoa siitä,
miten toimit oikeuden istunnossa,

jos olet rikoksen uhri tai todistaja.

Saavu ajoissa ja odota rauhassa

Saavu oikeustaloon ajoissa.
Tarkista oikeustalon infopisteestä,

missä salissa ja mihin aikaan oikeus käsittelee

sinua koskevan rikosasian.

Aikataulut ovat joskus epätarkkoja
ja voit joutua odottamaan.

Älä silti poistu oikeustalosta ilman lupaa.

Odota istunnon alkua odotussalissa.
Jos et halua odottaa samassa salissa

vastapuolen kanssa,

voit pyytää erillistä odotustilaa.

Siirry oikeuden istuntosaliin,
kun syytetyn nimi kuulutetaan.

Keitä oikeuden istunnossa on
paikalla?

Oikeuden istuntoon osallistuvat
oikeuden puheenjohtaja eli tuomari

sekä oikeuden sihteeri.

Lisäksi paikalla ovat syyttäjä,

rikoksen uhri eli asianomistaja,

rikoksesta syytetty henkilö eli vastaaja

sekä oikeudenkäyntiavustajat

eli asianajajat tai muut lakimiehet.

Myös todistajat ovat paikalla.

Tarvittaessa paikalla voivat olla
myös tukihenkilösi, tulkkisi, edunvalvojasi

tai oikeudenkäyntiavustajasi.

Alaikäiselle uhrille määrätään

edunvalvoja oikeudenkäyntiin aina,

jos huoltaja ei voi valvoa hänen etuaan.

Jos olet rikoksen uhri,
Rikosuhripäivystys voi auttaa

sinua löytämään itsellesi tukihenkilön

ja oikeudenkäyntiavustajan.

Voit valtuuttaa oikeudenkäyntiavustajan

edustamaan itseäsi oikeudessa.

Oikeuden istunto on yleensä julkinen,
eli kuka tahansa saa tulla seuraamaan sitä.

Tuomari voi kuitenkin päättää,

että istunto pidetään suljetuin ovin.

Silloin salissa ei saa olla yleisöä.

Jos olet rikoksen uhri,
saliin voidaan tuoda sermi

sinun ja syytetyn väliin.

Näin sinun ei tarvitse nähdä häntä.

Voit myös pyytää,

ettei syytetty ole salissa silloin,

kun sinua kuullaan.

Tästä päättää tuomari.

Rikoksen käsittely oikeuden
istunnossa

Aluksi oikeuden puheenjohtaja varmistaa,
että kaikki kutsutut henkilöt ovat paikalla.

Jos joku puuttuu, istunto siirretään

yleensä toiseen ajankohtaan.

Jos istunto pidetään,
todistajat poistuvat nyt salista

odottamaan omaa vuoroaan.

Seuraavaksi syyttäjä tai uhri esittää
vaatimukset vahingonkorvauksista

ja syytetyn rangaistuksesta.

Vaatimukset on perusteltava.

Vaatimusten esittämisen jälkeen

syytetty ilmoittaa,

hyväksyykö hän vaatimukset.

Tämän jälkeen käydään läpi,
mitä rikoksessa tapahtui.

Ensin käsityksensä esittää syyttäjä,

sitten uhri ja lopuksi syytetty.

Tämän jälkeen kuullaan todistajia.

Todistajat ovat salissa yksi kerrallaan.
Näin he eivät kuule toistensa kertomuksia.

Todistajan pitää puhua aina totta.

Yleensä lakimies puhuttaa todistajaa

uhrin tai syytetyn puolesta.

Istunto päättyy loppupuheenvuoroihin.
Ennen loppupuheenvuoroja uhri ja todistajat

voivat ilmoittaa, haluavatko he korvauksia

oikeuteen saapumisesta.

Valtio voi korvata uhrille ja todistajille

matkakulut ja päivärahat

sekä mahdollisen ansionmenetyksen.

Loppupuheenvuorojen jälkeen
oikeussali tyhjennetään,

ja oikeuden jäsenet jäävät päättämään,

onko syytetty syyllinen rikokseen

ja mitä seuraamuksia rikoksesta on.

Tuomio voidaan ilmoittaa joko heti
tai myöhemmin niin sanottuna kansliatuomiona.

Jos tuomio ilmoitetaan kansliatuomiona,

tieto tuomiosta toimitetaan

sovitulla tavalla oikeusavustajalle

tai suoraan rikosasian osapuolille.

Tuomion yhteydessä oikeus antaa
myös ohjeet tuomiosta valittamiseen.

Oikeuden istunnon jälkeen

Oikeuden istunto tuntuu yleensä raskaalta.
Anna itsellesi aikaa palautua päivästä.

Jos haluat jutella kokemuksestasi
ja kaipaat kuulijaa,

voit soittaa Rikosuhripäivystykseen

numeroon
116 006.

Kaikista Rikosuhripäivystyksen palveluista
löydät tietoa internet-sivuilta: Palvelut

Voit kysyä tukihenkilöä
Rikosuhripäivystyksestä

Voit kysyä meiltä tukihenkilöä
mukaan rikosilmoituksen tekemiseen,

esitutkintaan, oikeudenkäyntiin

ja muihin rikosprosessin tilanteisiin.

Autamme sinua löytämään myös
kriisi- ja oikeusapua sekä muuta tukea

omalta paikkakunnaltasi.

Lisätietoa verkossa: Palvelut

Rikosuhripäivystys eli RIKU auttaa sinua
rikosprosessin kaikissa vaiheissa.

Toimintaa tukee oikeusministeriö.

Päivitetty 18.11.2022

Esite pdf-tiedostona

Lue lisää

Rikosuhripäivystyksen esitteet selkosuomeksi
RIKUn esitteet ja oppaat