Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Vahingonkorvaukset rikosvahingoissa

Rikoksen uhrilla on oikeus vahingonkorvaukseen aiheutetusta vahingosta. Vahingonkorvauksia voi vaatia rikoksen tekijältä korkoineen rikoksentekopäivästä lukien. On tärkeää säilyttää kaikki kuitit kuluista. Kulujen perusteleminen kuitein on yksinkertaisempaa. Myös asiantuntijan arvio vahingoittuneen omaisuuden rahallisesta arvosta on hyvä tosite vahingon määrästä.

Lue lisää: Vahingonkorvaukset tietovuodon uhreille

Valtiokonttorin neuvontavideo rikosvahinkokorvausten hakemisesta.

Tavallisimmin vahingonkorvausvaatimukset voivat liittyä esimerkiksi

 • varastettuun tai vahingoitettuun omaisuuteen
 • vammojen ja sairauden hoitoon liittyviin kuluihin
 • fyysiseen kipuun ja särkyyn sekä tilapäiseen haittaan (fyysiset vammat ja mielenterveydenhäiriöt)
 • henkiseen kärsimykseen
 • pysyvään haittaan
 • työansion menetykseen
 • matkakuluihin
 • vakuutusten omavastuuosuuksiin
 • oikeudenkäyntikuluihin
 • kuolemantapauksissa muun muassa hautauskuluihin ja elatuksen menetykseen.

Tuomioistuin voi määrätä rikoksen tekijän maksamaan korvauksia. Tuomittujen korvausten maksamisesta voi sopia rikoksen tekijän kanssa suoraan tai pyytää ulosottomiestä perimään niitä. Asianomistajan tulee tehdä ulosottohakemus, johon on ohjeet Ulosottolaitoksen verkkosivuilla: Ulosottohakemus

Korvauksia voi saada joissain tilanteissa myös Valtiokonttorista tai Kelasta. Kannattaa tarkistaa myös mahdollisten vapaaehtoisten vakuutusten korvausmahdollisuudet omasta vakuutusyhtiöstä.

Korvausten saaminen vaihtelee tapauksesta toiseen. Rikosuhripäivystys voi auttaa sinua asioiden selvittämisessä. Voit jättää yhteydenottopyynnön, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Voit kysyä neuvoja vahingonkorvausasioissa myös Rikosuhripäivystyksen Juristin puhelinneuvonnasta 0800 161 177 ma-to klo 17-19.

Valtion maksamat korvaukset rikosvahingoissa

Rikoksen uhri voi joissain tapauksissa saada valtiolta korvausta rikoksen aiheuttamista vahingoista. Valtion korvaus on kuitenkin toissijaista. Se tarkoittaa sitä, että valtion korvauksesta vähennetään kaikki muut korvaukset, joita uhri on saanut. Tällaisia ovat esimerkiksi korvaukset, jotka rikoksen tekijä on sinulle maksanut sekä vakuutuksen korvaukset. Korvauksen saaminen edellyttää yleensä sitä, että uhri on vaatinut rikoksen tekijältä oikeudessa korvauksia. Jos rikosta ei ole selvitetty tai tekijää ei ole saatu kiinni, valtio voi maksaa korvausta ilman tuomioistuimen päätöstä. Uhri voi hakea korvausta myös suoraan Valtiokonttorista, vaikka hän ei olisikaan yrittänyt periä sitä ensin rikoksen tekijältä.

Valtio maksaa korvausta lähinnä henkilövahingoista. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaanhoitokulut, pysyvä haitta sekä korvaus kivusta ja särystä. Myös henkisestä kärsimyksestä voi joissakin tapauksissa saada korvausta.

Valtion korvausta haetaan Valtiokonttorista. Hakemukseen liitetään mukaan:

 • kopio tuomioistuimen ratkaisusta
 • poliisin esitutkintapöytäkirja tai muu luotettava selvitys tapahtumien kulusta
 • selvitys vahinkojen suuruudesta
 • lääkärintodistukset
 • kuitit kaikista rikoksen aiheuttamista kuluista.

Hakemuslomakkeita saat Valtiokonttorista, Kelasta ja poliisilta.

Lisätietoja rikosvahinkokorvauksista ja sähköinen lomake rikosvahingonkorvausten hakemiseen löytyvät Valtiokonttorin sivuilta.

Valtiokonttorin korvauspäätös voi poiketa tuomioistuimen päätöksestä. Näin voi käydä erityisesti silloin, kun kyseessä on korvaus kivusta ja särystä, pysyvästä haitasta tai henkisestä kärsimyksestä. Mikäli Valtiokonttori ei ole maksanut kaikkia tuomioistuimen määräämiä korvauksia, uhri voi laittaa loppusumman ulosoton kautta perittäväksi rikoksen tekijältä. Jos uhri on tyytymätön valtiokonttorin korvauspäätökseen, siitä voi valittaa vakuutusoikeuteen.

Korvausta on haettava Valtiokonttorilta kolmen vuoden kuluessa siitä kun korvausasiassa on annettu lainvoimainen tuomio. Mikäli asiaa ei käsitellä oikeudessa (esim. rikoksen tekijä on alle 15-vuotias tai rikoksen tekijää ei muutoin saada vastuuseen teostaan), korvausta voi hakea kymmenen vuoden kuluessa. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 10–12 kuukautta. Valtiokonttori ei maksa korkoja eikä enempää kuin tuomioistuin on määrännyt.

Ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen

Rikosuhripäivystys 116 006
RIKUchat
Tukihenkilö palvelupisteestä
Muut palvelut


Lue lisää

Vahingonkorvaukset tietovuodon uhreille
Juristi vastaa: Mitä tapahtuu, jos rikoksesta tuomittu ei maksa oikeuden määräämiä korvauksia?
Voinko vaatia rikoksentekijältä vahingonkorvauksia?
Mitä jos rikoksen tekijä ei maksa vahingonkorvauksia?
Vahingonkorvausten vaatiminen pahoinpitelijältä – Juristi vastaa