Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Vahingonkorvaukset tietosuojarikoksen tai tietomurron uhreille 

Kun henkilötietojasi on viety, levitetty tai käytetty ilman lupaasi, saatat olla oikeutettu vahingonkorvauksiin sinulle teolla aiheutuneista vahingoista. 

On tärkeää, että  

  • pidät kirjaa tapahtumista ja aiheutuneista vahingoista sekä säästät niihin liittyvät kuitit tai muut tositteet sekä asiakirjat 
  • selvität, kuka tai ketkä ovat vastuussa vahingoista ja miltä tahoilta voit mahdollisesti vaatia vahingonkorvauksia 
  • tarkistat, korvaako vakuutuksesi vahinkoja.

Korvauksia voi saada joissain tapauksissa esimerkiksi 

  • toimenpiteiden aiheuttamista kuluista, joilla suojaudut suuremmilta vahingoilta, esimerkiksi luottokiellosta 
  • henkisestä kärsimyksestä 
  • henkilötietojesi väärinkäytön aiheuttamista taloudellisista vahingoista, kuten pikavippien ottamisesta nimissäsi.

Jos epäilet rikosta, tee rikosilmoitus. Tällöin voit esittää korvausvaatimuksia rikoksesta epäillylleLue rikoksiin liittyvistä vahingonkorvauksista Rikosuhripäivystyksen verkkosivuilta 

Jos tietojasi on viety tai vuotanut yritykseltä tai muulta organisaatiolta, organisaatio on saattanut rikkoa EU:n tietosuoja-asetusta. Tässä tapauksessa voit vaatia korvauksia suoraan organisaatioltaLue vahingonkorvausten vaatimisesta tietosuoja-asetuksen nojalla Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta 

 

Huom! Jos esimerkiksi tietomurrossa on suuri joukko uhreja, on epätodennäköistä, että syyttäjät ryhtyisivät ajamaan uhrien korvausvaatimuksia rikosprosessissa. Uhrien on käytännössä hyvä varautua esittämään itse rikoksen tekijään kohdistuvat korvausvaatimuksensa. Uhri voi ilmoittaa kuulustelussa, että hänellä on korvausvaatimuksia ja pyytää syyttäjää ajamaan ne. Tässä tapauksessa uhrin on myös ilmoitettava, mistä hän vaatii korvausta ja miten paljon sekä toimitettava poliisille vahinkoon liittyvät kirjalliset selvitykset/todisteet. Mikäli uhri ilmoittaa, että ajaa vahingonkorvausvaatimukset itse, hänen on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen viimeistään siinä vaiheessa, kun saa käräjäoikeudesta asiakirjoja. 

Arvio syyttäjien mahdollisuuksista ajaa vahingonkorvauksia perustuu valtakunnan syyttäjän ohjeeseen (2006:3), jossa todetaan: Jos kuitenkin asianomistajien lukumäärä on poikkeuksellisen suuri, heidän kaikkien yksityisoikeudellisten vaatimusten ajaminen voi yhdessä muodostaa olennaisen haitan syytteen ajamiselle, vaikka yksittäisen asianomistajan vaatimus ei sitä merkitsisi.

Lue lisää