Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Osallistu rakkauspetoksia koskevaan aineistonkeruuseen

Oletko kohdannut rakkauspetoksen? Kirjoita kokemuksestasi ja osallistu Kati Hakkaraisen tekemän opinnäytetyön aineistonkeruuseen.

Jokainen verkossa tapahtunut rakkauspetos tai romanssihuijaus on yksilöllinen kokemus.

Haluaisitko kertoa oman kokemuksesi rakkauspetoksia käsittelevää opinnäytetyön tutkimusta varten? Millainen kokemus rakkauspetos tai romanssihuijaus sinulle on ollut? Mitkä tekijät ovat auttaneet kokemuksesi jälkeen? Millaisia tukitoimia olisit toivonut saavasi?

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Rikosuhripäivystyksen Itä-Suomen aluetoimisto. Vastausten avulla saadaan paitsi arvokasta tietoa uhrien kokemuksista, voidaan myös tarkastella rakkauspetosten ja romanssihuijausten uhrien tuen tarpeita sekä olemassa olevien tukitoimien riittävyyttä. Tavoitteena on myös lisätä ennaltaehkäisevää tietoisuutta verkossa tapahtuvista rakkauspetoksista ja romanssihuijauksista.

Tarkemmat ohjeet osallistumiseen näet oheisesta kutsukirjeestä. Osallistumisaika on 13.9.–24.10.2021. (Osallistumisaikaa jatkettu)

Syysterveisin,
Kati Hakkarainen, sosionomiopiskelija / Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu

Kutsukirje ja tarkemmat ohjeet

Hyvä lukija

Teen Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopintojeni opinnäytetyötä aiheesta ”Verkossa tapahtuneiden rakkauspetosten uhrien kokemukset”. Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Rikosuhripäivystyksen Itä-Suomen aluetoimisto. Opinnäytetyön tutkimuksen avulla tarkastellaan rakkauspetosten uhrien kokemuksia ja tuen tarpeita, sekä pyritään lisäämään ennalta ehkäisevää tietoisuutta rakkauspetoksista.

Toivon Sinun kertovan omin sanoin, vapaamuotoisesti kirjoitettuna, millainen kokemus rakkauspetos tai romanssihuijaus Sinulle on ollut? Millaista apua ja tukea Sinulle on tarjottu, ja mitkä tekijät ovat auttaneet Sinua kokemuksesi jälkeen? Millaisia tukitoimia olisit toivonut saavasi?

Kirjoitukselle ei ole minimi- tai maksimipituutta, eikä tekstiin tarvitse liittää yhteystietoja, pelkkä nimimerkki riittää. Tutkimukseen osallistumisaika on 13.9. – 24.10.2021. (Osallistumisaikaa jatkettu)

Voit lähettää tekstisi Webropol-linkin kautta joko tekstitiedostona tai pdf-tiedostona, tai voit kirjoittaa joko kirjoittaa tekstisin suoraan tai kopioida tekstin suoraan vastausalustalle.

Linkki Webropoliin: https://link.webropolsurveys.com/S/3031B6D835BC11B8

Voit lähettää tekstin myös kirjepostina osoitteeseen:

Rikosuhripäivystys / Joensuun palvelupiste, Siltakatu 14 B 26, 80100 Joensuu.

Liitä kuoreen tunniste ”Oma kokemukseni”.

Voit perua tutkimukseen osallistumisesi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Jo lähetetyn tekstin voit perua Webropolissa kirjoittamalla käyttämäsi nimimerkin ja perumisilmoituksen Webropolin avoimeen tekstikenttään, jolloin en käsittele tekstiäsi tutkimuksessani. Tutkimuksen valmistuttua kaikki vastaanottamani tekstit tuhotaan.

Jos sinulle herää kysymyksiä tutkimusta tai sen toteuttamista koskien, vastaan mielelläni lisäkysymyksiin. Minuun saa yhteyden sähköpostitse osoitteella:

Kati.Hakkarainen@edu.karelia.fi

Ystävällisin terveisin,
Sosionomiopiskelija Kati Hakkarainen / Karelia-ammattikorkeakoulu

Ota yhteyttä RIKUn palveluihin