Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Oulun uuden oikeustalon tilat palvelevat uhrin tarpeita

Oulun uuden oikeustalon tilat palvelevat uhrin tarpeita

Oulun uudessa oikeustalossa istuntoon osallistumisesta on tehty uhreille mahdollisimman sujuvaa ja turvallista.

Rikosoikeudelliseen menettelyyn kuuluu, että osapuolet voivat esittää omat todistuksensa ja tulevat kuulluiksi. Rikoksen uhrin kannalta tilanteet, joissa hänen on prosessin aikana kerrattava tapahtunut aina uudelleen, ovat usein varsin kuormittavia. Tilanteisiin liittyvä stressi tai tunteet voivat olla toimintakykyä lamaavia ja siten heikentää uhrin kykyä kertoa kokemastaan. Rikoksentekijän uudelleen kohtaaminen on myös tunnistettu uhka uhrin turvalliseksi kokemalle ja sujuvalle todistamiselle.

EU:n uhridirektiiviin perustuen rikosoikeudellisen prosessin tuleekin toteutua sellaisissa olosuhteissa ja tiloissa, joissa tehdään mahdolliseksi uhrin ja rikoksentekijän tarpeettoman kohtaamisen välttäminen. Yksi konkreettinen direktiivissä säädetty keino tähän on, että uusiin tuomioistuintiloihin varataan erilliset odotustilat uhreja varten.Oulun oikeustalo ulkoa

Toukokuussa Ouluun avattu uusi oikeustalo on rakennettu uhrien ja todistajien tarpeet huomioiden. He voivat saapua oikeustaloon erillisestä sisäänkäynnistä ja turvatarkastuksesta, jonka jälkeen heidät ohjataan saattamalla omiin odotustiloihin.

”RIKUa kuultiin asiantuntijana jo oikeustalon suunnitteluvaiheessa. Meillä on tärkeä rooli välittää uhrien kokemuksia ja arvioida käytäntöjen sujuvuutta edelleen nyt, kun tilat on otettu käyttöön”, kertoo Pohjois-Suomen aluejohtaja Maarit Saukko.

Oulussa oikeustalon tiloja ja käytäntöjä parannetaan edelleen palautteiden perusteella. Esimerkiksi sermien käyttöä ja asettelua istuntosaleissa on parannettu uhrin näkökulmasta. Asianomistajalla on mahdollisuus asettua sermin taa suojaan ennen kuin vastaaja ohjataan saliin.

Omat odotustilat on koettu viihtyisinä, mutta lukitukset ovat haasteena liikkumiselle, jos tiloista joutuu hetkellisesti poistumaan.

Uhrin jännitystä voi lieventää myös ystävällisellä kohtaamisella

Muutos vanhoihin tiloihin verrattuna on suuri. Istuntosalit on uudisrakennuksessa jaoteltu rikos-, riita- ja sovittelusaleihin. Ne ovat kaikki käräjäoikeuden, hallinto-oikeuden ja hovioikeuden yhteisessä käytössä. Rikossaleja on yhdeksän.

Turvallisuuteen on kiinnitetty huomioita, kaikille saapuville asiakkaille tehdään turvatarkastus, liikkumista on rajattu sidosryhmäkohtaisiin käytäviin ja kaikista istuntosaleista on useita poistumisteitä. Rakennuksen videokuulemistiloista on yhteys istuntosaleihin ja niitä voidaan käyttää, jos osapuolet eivät voi esimerkiksi uhrin suojelutarpeen perusteella olla yhtä aikaa samassa istuntosalissa.

Myös ystävällisellä kohtaamisella esimerkiksi turvatarkastuksen yhteydessä on todettu olevan asiakkaita rauhoittava vaikutus.

Maarit Saukko tietää asiakkaiden kokemusten perusteella, että istunto itsessään jännittää ja mahdollisuus saapua paikalle ilman pelkoa vastaajan kohtaamisesta on monelle uhrille valtavan tärkeää. Asiakkaat ovat antaneet tästä jo kiitosta.

”Myös ystävällisellä kohtaamisella esimerkiksi turvatarkastuksen yhteydessä on todettu olevan asiakkaita rauhoittava vaikutus”, Saukko sanoo.

Uhrin oikeudesta välttää rikoksentekijän kohtaaminen määrätään vuonna 2012 voimaan astuneessa EU:n niin kutsun ”uhridirektiivin” (Direktiivi 2012/29/EU) 19 artiklassa.

Teksti: Noora Nieminen
Kuvat: Pohjois-Suomen aluetoimisto

Lue lisää

Uhrien ja todistajien tuomioistuinpohjaisia tukipalveluita kehitetään COVIS-hankkeessa