Siirry sisältöön

Ansökan om hjälp

Det är bra att söka hjälp om du upplever eller misstänker att du fallit offer för brott. Att falla offer för brott kan vara oväntat och chockerande eller så kan det vara så att situationen inte alls framkallar känslor. Det är bra att söka hjälp redan i det skedet då det inte känns bra. Att berätta om det som skett kan underlätta ditt mående och hjälpa till att förebygga eventuella andra brott.

Det är normalt att reagera på onormala händelser. En brottsupplevelse kan ge upphov till:

 • Skuldkänsla, skam, rädsla och känslor av otrygghet
 • Vara på sin vakt, uppskrämdhet, ängslan
 • Behov av att dra sig undan, undvika andra människor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårighet att komma ihåg centrala detaljer gällande händelsen
 • Irritation, ilska eller fientlighet
 • Hopplöshet, rastlöshet, kraftig sorg
 • Känslolöshet eller apati
 • Minskat intresse för sådant som vanligtvis intresserar
 • Känsla av overklighet och lösryckthet
 • Upprepande ångestfyllda bilder, iakttagelser och tankar om händelsen
 • Sömnsvårigheter, mardrömmar, känsla av att återuppleva händelserna
 • Fysiologiska reaktioner såsom huvudvärk, magproblem, aptitlöshet etc
 • Svårigheter att tänka på framtiden
 • Vilja att undvika tankar, känslor, diskussioner, platser, åtgärder gällande händelsen

Det är normalt att ha symptom efter en brottshändelse. Illamåendet syns dock inte alltid utåt. Därför är det inte alltid så lätt för närstående att förstå brottsoffrets beteende. Efter händelsen är det bra att söka hjälp så fort som möjligt genom att berätta om det som skett till en trygg vuxen trots att det är svårt att tala om det som hänt. Det kan hjälpa att lära sig leva med det som hänt om man går igenom händelsen. Man kan klara sig bättre ur det som hänt med stöd av närstående och nödvändig hjälp.

Av vem kan hen till exempel ansöka om hjälp?

 • Tillförlitlig vuxen (närmaste personer, sjuksköterska, lärare, kurator, ungdomsarbetare)
 • Polis och nätpolisen
 • Barnskyddet
 • Medling
 • Brottsofferjouren

Läs mera