Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Ilmoitusvelvollisuudet

Alaikäisten parissa työskennellessä tulee eteen tilanteita, joissa tulee tehdä lastensuojelu- ja/tai rikosilmoitus kohtaamastasi lapsesta tai nuoresta. Lasten ja nuorten parissa työskentelevän tulee tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus, jos kohtaa työssään alaikäisen, joka on joutunut esimerkiksi pahoinpitelyn tai seksuaalirikoksen uhriksi.

On hyvä perehtyä ilmoitusvelvollisuuksiin jo ennakkoon, jotta tietää kuinka tilanteessa tulee toimia. On hyvä muistaa, että alaikäiset tarvitsevat elämäänsä aikuisia, jotka puuttuvat vakaviin tilanteisiin ja varmistavat avun saamisen.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevän tulee tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus, jos kohtaa työssään alaikäisen, joka on joutunut esimerkiksi pahoinpitelyn tai seksuaalirikoksen uhriksi.

Kun huoli herää alaikäisestä

 • Ota huoli puheeksi
 • Selvitä millainen lapsen tai nuoren tilanne on
 • Varmista lapsen tai nuoren turvallisuus
 • Kerro mahdollisista velvollisuuksistasi
 • Kerro mitä ilmoitusten teot tarkoittavat ja mitä niistä mahdollisesti voi seurata
 • Tee ilmoitus lastensuojeluun
 • Tee ilmoitus poliisille
 • Akuutissa tilanteessa soita hätäkeskukseen
 • Ohjaa saattaen palveluihin ja varmista jatkoavun saaminen
 • Huolehdi myös omasta jaksamisestasi

On tärkeää selvittää etukäteen, miten ja mihin ilmoitukset tehdään, jotta tilanteen ilmaantuessa tietää miten toimia. On hyvä hankkia oman paikkakunnan poliisin ja sosiaaliaseman yhteystiedot ilmoitusten teon osalta. Työpaikalla voidaan tehdä omat toimintaohjeet ilmoitusten teoista.

Poliisia ja lastensuojelua voi konsultoida lapsen tai nuoren nimeä mainitsematta aina, kun huoli herää. Verkostoituminen viranomaisten kanssa parantaa yhteistyötä ja helpottaa ilmoitusten tekemistä.

Poliisia ja lastensuojelua voi konsultoida lapsen tai nuoren nimeä mainitsematta aina, kun huoli herää!

Ilmoitus lastensuojeluun:

 • Tee ilmoitus, kun arvioit, että alle 18-vuotiaan lastensuojelun tarvetta olisi syytä selvittää
 • Ilmoituksen tekemisen taustalla voi olla hyvinkin erilaisia huolia, jotka liittyvät lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen, kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai omaan käyttäytymiseen
 • Tee ilmoitus, vaikka lapsi tai huoltajat vastustaisivat sitä
 • Informoi lasta ja huoltajia ilmoituksen tekemisestä, ellei se ole lapselle selvästi vaarallista
 • Kerro alaikäiselle, mitä lastensuojeluilmoitus tarkoittaa ja mitä mahdollisia toimenpiteitä ilmoituksesta seuraa, esimerkiksi tuen saaminen perheelle
 • Korosta, että lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on auttaa häntä
 • Muistuta, että lastensuojelun lähtökohtana on aina lapsen etu

Ilmoitus poliisille:

 • Tee ilmoitus poliisille, jos saat tietoosi esimerkiksi alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen tai pahoinpitelyn
 • Tee ilmoitus, vaikka lapsi tai huoltajat vastustaisivat sitä
 • Informoi lasta ja huoltajia ilmoituksen tekemisestä, ellei se ole lapselle selvästi vaarallista
 • Kerro alaikäiselle, mitä ilmoituksen teko poliisille tarkoittaa ja mitä mahdollisia toimenpiteitä ilmoituksesta seuraa, esimerkiksi rikosepäilyn tutkinnan aloittaminen
 • Korosta, että poliisin ja muiden viranomaisten tarkoituksena on auttaa häntä
 • Muistuta, että mahdolliseen rikosprosessiin saa apua Rikosuhripäivystyksestä

Jos saat tietoosi suunnitteilla olevan törkeän rikoksen, siitä on ilmoitettava joko viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa. Törkeä suunnitteilla oleva rikos voi olla esimerkiksi raiskauksen, tapon tai törkeän pahoinpitelyn suunnittelu. Kyseessä voi olla myös esimerkiksi koulu-uhkaus.

Ilmoitusvelvollisuuksien taustalla olevat lait

Lastensuojelulaki (417/2007)
5 luku Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
25 § (12.2.2010/88) Ilmoitusvelvollisuus

”Ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.”

Lastensuojelulaki (417/2007)
5 luku Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen
25 § (12.2.2010/88) Ilmoitusvelvollisuus

”Velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu:1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksenarangaistavaksi säädetty teko; tai 2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.”

Rikoslaki (39/1889)
Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan 15 luku (24.7.1998/563)
10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

”Joka tietää *listaus rikoksista* olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Lue lisää