Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Kiusaaminen

Kiusaamista voi tapahtua eri ympäristöissä, esimerkiksi koulussa, netissä tai harrastuksissa. Kiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Kenenkään ei pidä joutua sietämään kiusaamista tai väkivaltaa. Jos kohtaat kiusaamista, kerro asiasta rohkeasti jollekin luotettavalle aikuiselle.

”Kenenkään ei pidä joutua sietämään kiusaamista tai väkivaltaa”

 Kiusaaminen voi olla esimerkiksi:

 • Haukkumista
 • Pilkkaamista
 • Uhkaamista
 • Mitätöimistä
 • Tönimistä
 • Lyömistä
 • Feikkiprofiilien tekemistä
 • Tavaroiden rikkomista

Kiusaaminen voi aiheuttaa esimerkiksi ahdistusta, pelkoa ja jännitystä päivittäin. Nopea avun saaminen on erittäin tärkeää. Kiusaamisen ja väkivallan aiheuttamat negatiiviset tunteet voivat jättää nopeasti jälkensä itsetuntoon ja mieleen. Pahimmillaan lapsuudessa tai nuoruudessa koettu kiusaaminen vaikuttaa elämään vielä aikuisenakin. Toistuva kiusaaminen on väkivaltaa – ja väkivalta jättää aina jäljen. Väkivalta vaikuttaa jollain tavoin kaikkien osapuolten elämään.

”Toistuva kiusaaminen on väkivaltaa – ja väkivalta jättää aina jäljen”

Jos kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön, rikoksen tekijä voi joutua rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen teostaan. Vaikka alle 15-vuotias ei voi saada rangaistusta rikoksesta, hän on silti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen. Yli 15-vuotias voi saada tekemästään rikoksesta merkinnän rikosrekisteriin ja alle 15-vuotias voi saada merkinnän poliisiasiain tietojärjestelmään. Tärkeää on muistaa, että väkivaltaan yllyttäjät ja tekijän avustajat voivat myös syyllistyä rikokseen.

Kiusaamisessa rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi:

 • Kunnianloukkaus
 • Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
 • Laiton uhkaus
 • Identiteettivarkaus
 • Vahingonteko
 • Pahoinpitely

Väkivaltaan tulee aina puuttua, tapahtui se missä ympäristössä tahansa. Toisinaan kiusaaja selittelee väkivaltaisia tekojaan leikkimielisyydellä ja sillä, että se oli vain läppää. Rikos on rikos, eikä sitä voi selitellä millään. Vastuu väkivallasta on aina tekijällä.

Neuvoja kiusatulle:

 • Älä jää yksin, kerro asiasta luotettavalle aikuiselle
 • Hae apua ja vaadi, että aikuinen puuttuu asiaan
 • Jos tilanteeseen ei puututa riittävästi, kerro toiselle aikuiselle
 • Juttele asiasta kaverisi kanssa ja miettikää voivatko he olla jotenkin tukenasi
 • Jos asiasta kertominen tuntuu vaikealta, voit tulla RIKUchattiin juttelemaan
 • Voit pyytää apua myös nettipoliisilta
 • Tarvittaessa tilanteesta voidaan tehdä rikosilmoitus poliisille
 • Muista, että kiusaaminen ei ole millään tavalla sinun syytäsi

Neuvoja kiusatun läheiselle:

 • Kuuntele ja anna aikaa kiusatulle
 • Usko kiusatun kertomaa ja älä vähättele
 • Lähde jämäkästi toimimaan kiusaamisen lopettamiseksi
 • Ole tarvittaessa yhteydessä kouluun
 • Varmista, että koulussa tehdään suunnitelma kiusaamisen lopettamiseksi
 • Pohdi kiusatun kanssa, miksi he kiusaavat ja miten väärin he toimivat
 • Keskustelkaa siitä, että kostaminen ei ole hyvä vaihtoehto
 • Vahvista kiusatun hyviä puolia ja vahvuuksia
 • Keskustelkaa miltä kiusaaminen tuntuu ja mitä kunkin tunteen vallitessa olisi hyvä tehdä
 • Opeta kiusattua rauhoittumaan, esimerkiksi syvään hengittämällä
 • Muistuta kiusattua, että kuka tahansa voi joutua kiusaamisen uhriksi
 • Pyydä tarvittaessa apua lastensuojelusta
 • Jos epäilet rikoksen tapahtuneen, tee rikosilmoitus poliisille
 • Myös esimerkiksi sovittelu tai ankkuritiimi voi auttaa tilanteessa

 

Koulukiusaaminen

Kun koulussa havaitaan kiusaamista tai rikoksia, on tärkeää, että koulun henkilökunta ja muut oppilaat puuttuvat siihen. Kaikilla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja fyysiseen koskemattomuuteen.

Koululla on hyvä olla valmiina suunnitelma väkivaltatilanteita varten ja suunnitelmaa tulee myös noudattaa. Tärkeää on, että kiusaamisesta kerrotaan luotettavalle aikuiselle. Missään nimessä kiusatun tilannetta ei saa vähätellä. Uhria tulee kuunnella rauhassa ja ottaa todesta hänen kertomansa.

”Kaikilla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja fyysiseen koskemattomuuteen”

Kiusaamistilanteissa avoimuus ja yhteistyön tekeminen on tärkeintä. Koulun henkilökunnan tulee kertoa asiasta molempien osapuolten huoltajille. Koulun ja huoltajien välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa. Jos koulun omat keinot eivät riitä, on koulun henkilökunnan pyydettävä ulkopuolista apua esimerkiksi poliisilta.

Jos herää huoli alaikäisten osapuolten hyvinvoinnista, on pyydettävä apua lastensuojelusta. Lapsilla on oikeus saada tarvittavaa apua ja aikuisten velvollisuus on varmistettava riittävä avun saanti.

”Jos koulun omat keinot eivät riitä, on koulun henkilökunnan pyydettävä ulkopuolista apua esimerkiksi poliisilta”

Asia voidaan myös viedä rikos- ja riita-asioiden sovitteluun, jossa asiaa selvittävät koulun ulkopuoliset ihmiset. Lisäksi poliisin Ankkuritoiminta voi auttaa tilanteessa. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa ankkuritiimissä. Mukana on asiantuntijoita poliisista, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta. Koulun henkilökunnalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille.

RIKUchat palvelee arkisin klo 9-15 ja lisäksi maanantai-iltaisin klo 17-19.

Lue lisää

Muualla verkossa