Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Lapsen ja nuoren tukeminen

Rikoksen uhriksi joutunut lapsi tai nuori tarvitsee tukea läheisiltään. Esimerkiksi huoltajat, ystävät ja ammattilaiset voivat olla osaltaan uhrin tukena. Tärkeintä on, että uhri ei jää yksin ja hän saa tarvitsemansa tuen tilanteeseen.

Huoltajien tuki

Kun lapsi tai nuori kertoo huoltajille kokemuksestaan, on hänelle hyvä painottaa näitä asioita:

 • Kiitä häntä siitä, että rohkeasti kertoi asiasta sinulle
 • Muistuta, että vaikeistakin asioista saa aina kertoa
 • Anna aikaa kertomiselle ja pysy itse rauhallisena
 • Kuuntele häntä ja anna mahdollisuus keskustelemiseen
 • Älä syyllistä, epäile tai vähättele
 • Kerro ettei hän ole syyllinen tapahtuneeseen
 • Painota tekijän vastuuta rikoksesta
 • Suhtaudu kertomukseen vakavasti
 • Kerro oireilun olevan normaalia
 • Tarjoa hänelle aikuisen turvallista läsnäoloa
 • Jatkakaa tavallista arkea
 • Huolehdi hänen perustarpeista, esimerkiksi syömisestä ja nukkumisesta
 • Luo toivoa tilanteesta selviytymiseen

On tärkeää, että lapsi ja nuori kokevat tulevansa arvostetuiksi sellaisina kuin ovat. Kokemus itsestään arvokkaana ja hyväksyttynä vahvistaa itsetuntoa sekä auttaa selviytymään vaikeissa tilanteissa. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisilta tukea itsetunnon ja itsearvostuksen kehittymiseen sekä niiden ylläpitämiseen. He tarvitsevat myös tietoja ja taitoja, joiden avulla pystyy selviytymään tilanteesta.

Oman lapsen joutuminen rikoksen uhriksi on huoltajille järkyttävää ja emotionaalisesti raskasta. Lapsen tai nuoren rikoskokemus voi herättää aikuisissa monenlaisia tunteita, kuten häpeää, syyllisyyttä ja ahdistusta. Syyllisyyden tunteita voi nousta esimerkiksi siitä, ettei ole kyennyt suojelemaan lasta. On hyvä muistaa, että huoltajat eivät aina pysty estämään rikoksia. On tärkeää, että myös huoltajat saavat itse tukea jaksamiseensa ja kykyynsä toimia kriisistä huolimatta. Näin he voivat auttaa parhaiten myös lasta tai nuorta toipumaan kokemastaan rikoksesta.

Ystävän tuki

Ystävälle kerrotaan usein ensimmäisenä järkyttävistäkin tapahtumista ja häneltä haetaan apua. Hyvä ystävä kuuntelee, osoittaa myötätuntoa ja on tukena elämän vaikeassa tilanteessa. On myös normaalia, että rikoksen uhri ei jaksa pitää yhteyttä ystäviinsä ja haluaa olla yksin.

 • Kiitä häntä siitä, että hän kertoi asiasta rohkeasti sinulle
 • Muistuta, että vaikeistakin asioista saa aina kertoa ystäville
 • Kuuntele ystävääsi ja anna mahdollisuus keskustelemiseen
 • Älä syyllistä, epäile tai vähättele
 • Kerro ettei hän ole syyllinen tapahtuneeseen
 • Suhtaudu kertomukseen vakavasti
 • Älä kerro ystäväsi luottamuksella sinulle kertomaansa asiaa muille kavereillesi
 • Tarjoa hänelle ystävän turvallista läsnäoloa
 • Kertokaa ystävän kanssa yhdessä asiasta luotettavalle aikuiselle
 • Hakekaa apua, vaikka olisitte epävarmoja, onko kyseessä ollut rikos
 • Jatkakaa tavallista arkea ja tehkää yhdessä teille tärkeitä asioita
 • Luo ystävällesi toivoa tilanteesta selviytymiseen

Ystäväsi saattaa toistuvasti haluta puhua tilanteestaan. Vaikka sinusta tuntuisi rasittavalta kuunnella asiaa yhä uudelleen, se voi olla todella tärkeää ystävällesi. Kertoessaan sinulle hän myös osoittaa, että hän uskoo juuri sinun ymmärtävän hänen tilannettaan. Älä kuitenkaan loukkaannu, jos ystäväsi ei halua kertoa aivan kaikkea mitä on tapahtunut tai ei kerro mitään. Uhria on hyvä rohkaista puhumaan jollekin luotettavalle aikuiselle tai esimerkiksi ottamaan yhteyttä Rikosuhripäivystykseen.

Järkyttävän tapahtuman kuuleminen voi vaikuttaa ystävänä myös sinun hyvinvointiisi aiheuttamalla samankaltaisia tunnereaktioita kuin uhrilla. Pidä huoli itsestäsi, äläkä kanna ystävänä liian suurta taakkaa. Jos ystäväsi kertoma asia järkyttää tai pelottaa sinua, niin voit hakea apua myös itsellesi puhumalla jollekin luotettavalle aikuiselle tai ottamalla yhteyttä Rikosuhripäivystykseen.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevän aikuisen tuki

Kun lapsi tai nuori kertoo ammattilaiselle kokemuksestaan, on hänelle hyvä painottaa näitä asioita:

 • Kiitä häntä siitä, että rohkeasti kertoi asiasta sinulle
 • Muistuta, että vaikeistakin asioista saa aina kertoa
 • Anna aikaa kertomiselle ja pysy itse rauhallisena
 • Kuuntele häntä ja anna mahdollisuus keskustelemiseen
 • Älä syyllistä, epäile tai vähättele
 • Kerro ettei hän ole syyllinen tapahtuneeseen
 • Painota tekijän vastuuta rikoksesta
 • Suhtaudu kertomukseen vakavasti
 • Kerro oireilun olevan normaalia
 • Tarjoa hänelle aikuisen turvallista läsnäoloa
 • Pohtikaa yhdessä huoltajille kertomista
 • Luo toivoa tilanteesta selviytymiseen
 • Miettikää mistä hän voisi saada apua tilanteeseen

Jos kyseessä on vakava rikos, huomioi nämä asiat:

 • Tarkkoja yksityiskohtia ei tarvitse tässä vaiheessa saada tietoon
 • Tarkentavat kysymykset on hyvä jättää poliisille
 • Älä johdattele tarinaa: ”Tekikö hän sinulle jotain todella pahaa?”
 • Käytä avoimia kysymyksiä: ”Mitä sinulle tapahtui?”
 • Se mitä uhri oma-aloitteisesti kertoo, on hyvä kirjata muistiin
 • Muista ilmoitusvelvollisuutesi
 • Tarvittaessa tee ilmoitus lastensuojeluun ja poliisille
 • Kerro hänelle ilmoitusvelvollisuuksistasi

Alaikäisten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille, mikäli tilanne sitä vaatii. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuista, joka tarttuu tilanteeseen ja varmistaa avun saamisen. Lapsen ja nuoren voi olla vaikea ymmärtää tapahtunutta rikosta. Rehellinen ja luottamuksellinen kohtaaminen lapsen tai nuoren kanssa auttaa selviytymään rikoskokemuksesta. Aito kohtaaminen ja myötätuntoinen rinnalla kulkeminen eivät vaadi erityisiä taitoja auttajalta.

”Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuista, joka tarttuu tilanteeseen ja varmistaa avun saamisen”

Rikoksen uhrin kohtaaminen voi herättää ammattilaisessa erilaisia tunteita, kuten hämmennystä, epäuskoisuutta ja epätietoisuutta. Uhrin kohtaamisella voi olla vaikutusta työntekijään sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Ammattilaisena oman jaksamisen takia onkin tärkeää tunnistaa esille nousseita tunteita, hyväksyä sekä käsitellä ne, jotta voi kohdata uhrin ammatillisesti.

RIKUchat palvelee arkisin klo 9-15 ja lisäksi maanantai-iltaisin klo 17-19.

Lue lisää