Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on auttaa ja tukea alle 18-vuotiaita vaikeissa elämäntilanteissa. Lastensuojelun tehtävä on tukea myös koko perhettä ja lähipiiriä. Lastensuojeluviranomaiset ovat kunnan tai kaupungin sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat ja tekevät päätöksiä lastensuojelulain nojalla.

Mikä on lastensuojeluilmoitus?

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla on huoli alaikäisestä tai hänen perheestään. Alaikäinen voi myös pyytää jotain aikuista tekemään ilmoituksen puolestaan. Lastensuojeluilmoitus tehdään esimerkiksi soittamalla sosiaalitoimistoon. Viikonloppuisin sekä kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä sosiaalipäivystykseen.

”Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla on huoli alaikäisestä tai hänen perheestään”

Alaikäisten parissa työskentelevät aikuiset ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen huolen herätessä. Sen lisäksi heidän täytyy tehdä myös ilmoitus poliisille, jos he epäilevät alaikäiseen kohdistunutta vakavaa rikosta, esimerkiksi seksuaalirikosta tai pahoinpitelyä.

Mitä seuraa lastensuojeluilmoituksesta?

 • Ilmoituksen jälkeen sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä selvittää välittömästi kiireellisen lastensuojelun tarpeen ja toteuttaa mahdolliset kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet
 • Sen jälkeen sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelunviranomainen selvittää millaisia palveluita tai tukitoimia tarvitaan sekä selvittää lastensuojelun tarvetta
 • Selvitys tehdään yhteistyössä alaikäisen ja hänen huoltajien sekä tarvittaessa muiden alaikäiselle läheisten ihmisten kanssa
 • Perhettä, alaikäistä ja huoltajia tavataan henkilökohtaisesti
 • Alaikäiselle annetaan mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä ja toiveensa asiassa
 • Yhteisissä tapaamisissa pohditaan mahdollisia perheen muutostarpeita sekä sovitaan tarvittaessa jatkotyöskentelystä
 • Jos selvityksessä ei ilmene tarvetta lastensuojelullisille toimenpiteille, päättyvät lastensuojelun toimet siihen

Vain ääritapauksessa tilanne voi olla niin ongelmallinen, että alaikäisen hyvinvointi turvataan kiireellisellä huostaanotolla tai sijoituksella.

Lastensuojeluasiakkaan oikeuksia

 • Lastensuojelun asiakkaalla on oikeus saada tietoa itseään koskevista lastensuojelun toimenpiteistä
 • Yli 12-vuotiaalla on myös itseään koskevissa asioissa puhevalta, joka oikeuttaa kertomaan mielipiteen ja toivomuksen itseään koskevista päätöksistä
 • Alle 12-vuotiaallakin on oikeus sanoa oma mielipiteensä ja toivomukset itseään koskeviin asioihin sekä päätöksiin
 • Alaikäisellä on oikeus tietää mitä ollaan päättämässä ja miksi
 • Asiakkaalla on oikeus valittaa päätöksestä (päätökset tulevat kirjallisina ja niissä on mukana yleensä valitusohjeet)

RIKUchat palvelee arkisin klo 9-15 ja lisäksi maanantai-iltaisin klo 17-19.

Lue lisää