Siirry sisältöön

Lastensuojelu

Mitä on lastensuojelu?

Lastensuojelun tarkoituksena on auttaa ja tukea alle 18-vuotiaita vaikeissa elämäntilanteissa. Lastensuojelun tehtävä on tukea myös koko perhettä ja lähipiiriä. Lastensuojeluviranomaiset ovat kunnan tai kaupungin sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat ja tekevät päätöksiä lastensuojelulain nojalla.

Mikä on lastensuojeluilmoitus?

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa aikuinen, jolla on huoli alaikäisestä tai hänen perheestään. Alaikäinen voi myös pyytää jotain aikuista tekemään ilmoituksen puolestaan. Lastensuojeluilmoitus tehdään esimerkiksi soittamalla sosiaalitoimistoon. Viikonloppuisin sekä kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä sosiaalipäivystykseen.

Alaikäisten parissa työskentelevät aikuiset ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen huolen herätessä. Sen lisäksi heidän täytyy tehdä myös ilmoitus poliisille, jos he epäilevät alaikäiseen kohdistunutta vakavaa rikosta, esimerkiksi seksuaalirikosta tai pahoinpitelyä.

Mitä seuraa lastensuojeluilmoituksesta?

Ilmoituksen jälkeen lastensuojeluviranomaiset selvittävät, edellyttääkö alaikäisen tilanne lastensuojelullisia toimia tai mahdollista kiireellistä apua. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen mahdollisesta lastensuojeluselvityksestä.

Kun lastensuojeluselvitykseen ilmenee tarvetta, se kuuluu tehdä yhdessä alaikäisen ja hänen huoltajiensa kanssa. Perhettä, alaikäistä ja huoltajia tavataan henkilökohtaisesti. Alaikäiselle annetaan mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä ja toiveensa asiassa. Yhteisissä tapaamisissa pohditaan mahdollisia perheen muutostarpeita sekä sovitaan tarvittaessa jatkotyöskentelystä. Jos selvityksessä ei ilmene tarvetta lastensuojelullisille toimenpiteille, päättyvät lastensuojelun toimet siihen.

Vain ääritapauksessa tilanne voi olla niin ongelmallinen, että alaikäisen hyvinvointi turvataan kiireellisellä huostaanotolla tai sijoituksella. Tämän kaltaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi kodin olosuhteet tai alaikäisen hoitoon tai huolenpitoon liittyvät vakavat laiminlyönnit, esimerkiksi pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Joskus myös alaikäisen oma ongelmakäyttäytyminen kuten esimerkiksi rikollinen toiminta, itsetuhoinen tai hyvin aggressiivinen käyttäytyminen tai päihteiden käyttö voivat aiheuttaa kiireellisen sijoituksen.

Lastensuojeluasiakkaan oikeuksia

Lastensuojelun asiakkaalla on oikeus saada tietoa itseään koskevista lastensuojelun toimenpiteistä. Yli 12-vuotiaalla on myös puhevalta itseään koskevissa asioissa. Puhevalta oikeuttaa kertomaan mielipiteen ja toivomuksen itseään koskevista päätöksistä. Alaikäisellä on oikeus tietää mitä ollaan päättämässä ja miksi ja päätöksistä voi valittaa. Päätökset tulevat kirjallisina ja niissä on mukana yleensä valitusohjeet. Alle 12-vuotiaallakin on oikeus sanoa oma mielipiteensä ja toivomukset itseään koskeviin asioihin ja päätöksiin.

Lue lisää