Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Ohjeita vakavan rikoksen uhriksi joutuneen huoltajille

Jos epäilet, että lapsi tai nuori on joutunut seksuaali- tai väkivaltarikoksen uhriksi, toimi näin:

 • Tee rikosilmoitus poliisille mahdollisimman nopeasti. Kiireellisissä tilanteissa rikosilmoitus kannattaa tehdä poliisiasemalle, ei sähköisenä rikosilmoituksena.
 • Poliisi ohjaa lapsen tai nuoren lääkäriin perusteellisiin tutkimuksiin mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Hänelle tehdään tarvittavat tutkimukset ja hänen terveystilanteensa tarkastetaan. Voit myös itse viedä lapsen tai nuoren kiireellisesti lääkäriin.
 • Jos lapsi tai nuori on viety lääkäriin ennen rikosilmoitusta, on huomioitava, että lääkäreillä ja muilla terveydenhuollon viranomaisilla on velvollisuus tehdä alaikäisestä lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus, jos he epäilevät lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai lapseen kohdistunutta väkivaltaa.
 • Myös poliisilla on velvollisuus tehdä alaikäisestä lastensuojeluilmoitus tarvittaessa. Lastensuojelun tehtävänä on arvioida lapsen tai nuoren tilanne ja varmistaa, että hän on turvassa. Lisäksi lastensuojelu tarjoaa tarvittaessa apua huoltajille.
 • Lapselle tai nuorelle tulee tarvittaessa hakea ammattiapua välittömästi, että myös hoitoprosessi pääsee käynnistymään. Rikosta tutkivalle poliisille ilmoitetaan hoitotahosta, koska sillä on merkitystä rikosprosessin ja lapsen kuulemisen kannalta. Asia voidaan kirjata esitutkintapöytäkirjaan ja sillä voi olla merkitystä myös rangaistuksen mittaamisessa. Oikeuspsykologian yksikköjä voi konsultoida hoidon ja tuen ajoittamiseen liittyvissä asioissa.
 • Älä painosta uhria kertomaan tapahtuneesta enempää kuin hän itse kertoo. Yksityiskohdat selvitetään poliisin ja muiden asiantuntijoiden avulla.
 • Jos lapsi tai nuori haluaa oma-aloitteisesti kertoa tapahtumista, kirjoita asiat ylös mahdollisimman sanatarkasti eli juuri siten kuin hän on ne kertonut ja myös se, missä yhteydessä asia tuli esille, sekä mahdollisesti esittämäsi kysymykset. Vältä ehdottomasti lisäämästä omia tulkintojasi. Jos joudut tarkentamaan jotain, käytä neutraaleja kysymyksiä, kuten ”Mitä tarkoitat?” tai ”Kerro siitä vähän tarkemmin”. Älä tuo itse keskusteluun uusia asioita.
 • Kerro lapselle tai nuorelle hänen ikätasonsa mukaisesti siitä, mitä rikosprosessissa tapahtuu ja miten asiat etenevät. Hanki myös oikeusavustaja. Rikosuhripäivystys voi auttaa näissä asioissa.
 • Pidä kiinni arjen rutiineista niin paljon kuin mahdollista. Tehkää yhdessä teille tärkeitä asioita. Arjen jatkuminen voi auttaa rikoskokemuksesta toipumisessa. Älä kauhistele tapahtunutta.
 • Miettikää yhdessä, kenen kanssa asiasta puhutaan. Huoltajan on hyvä muistaa, että tapahtunut on lapsen tai nuoren kokemus. Uhrilla ei kuitenkaan ole mitään hävettävää.
 • Pyri purkamaan omaa ahdistustasi siten, että lapsi tai nuori ei kuormitu tilanteesta. Huolehdi myös omasta jaksamisestasi. Voit saada itsellesi ja lapsellesi maksuttoman tukihenkilön Rikosuhripäivystyksestä. Saat neuvoja myös muuhun ammattiapuun.
 • Rikosprosessin edetessä lisää tietoa ja neuvoja saa esimerkiksi poliisilta ja Rikosuhripäivystyksen palvelupisteestä.

RIKUchat palvelee arkisin klo 9-15 ja lisäksi maanantai-iltaisin klo 17-19.

Lue lisää